Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Uderz w stół, a nożyce…..

Uderz w stół, a nożyce…..

Krótka wypowiedź bardzo znanej i zasłużonej sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego, dziś w stanie spoczynku, przewodniczącej Stowarzyszenia Sędziów „Themis” na konferencji zorganizowanej przez Fundację im. S. Batorego „Jak przywrócić państwo prawa”, która odbyła się 14 i 15 stycznia spotkało się z niezwykle brutalną reakcją organu zwanego Krajowa Rada Sądownictwa.

Irena Kamińska powiedziała w skrócie:

„Będę szczera – pragnę zemsty… Jestem absolutnie przeciwna pozostawieniu tych ludzi na stanowiskach… Wszystko jednak musi się odbywać zgodnie z prawem… Trybunał Stanu musi składać się z ludzi prawych i sprawiedliwych…”

Podkreślić należy nacisk, jaki Irena Kamińska położyła na słowa o działaniu zgodnym z prawem, przciwstawiając to wskazanie praktyce obecnego układu rządzącego. 25 stycznia KRS ogłosiła, że kieruje do rzecznika dyscyplinarnego wniosek o zbadanie tej wypowiedzi i ukaranie sędzi Kamińskiej. Krytycznie oceniając wypowiedź Ireny Kamińskiej Stanowisko odwołuje się do zasad etyki i obowiązujących przepisów,

„Etyka zawodowa sędziów nakazuje powściągliwość w demonstrowaniu emocji, szczególnie w sytuacji gdy nieuzasadniona ekspresja może zaburzyć u odbiorców rzeczywisty cel wypowiedzi.
Zachowanie pełne nieuzasadnionej ekspresji, zbyt emocjonalne, a w dodatku nie dotykające materii stricte zawodowej, stanowi uchybienie godności sędziego. Do takich zaliczyć należy bez wątpienia publiczne określanie swoich uczuć jako chęci zemsty. Jest to emocjonalna wypowiedź oznaczająca wrogi stosunek do podmiotu, na którym zamierza się zemścić.
W wypowiedzi sędzi w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej adresatem jej wrogości są osoby sprawujące władzę. Demonstracyjne manifestowanie uczuć niższych, w tym pogardy dla demokratycznie wybranych władz państwowych nie mieści się we wzorcu godnego zachowania sędziego.” Dalej organ podający się za KRS w swoim stanowisku stwierdza:

Mimo wielu lat praktyki na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pani sędzia w stanie spoczynku wydaje się nie rozumieć przyczyny dezaprobaty z jaką spotkała się jej mowa w odbiorze społecznym, a podejmując próbę eksplanacji stosuje równie ekspresyjny język.
Wolność wypowiedzi jest nierozerwalnie powiązana z odpowiedzialnością za każde z uzewnętrznionych publicznie słów. Jeżeli wypowiadająca je osoba nie zachowuje umiaru i przyzwoitości w doborze użytych terminów, a jest to sędzia, interwencja ze strony Krajowej Rady Sądownictwa jest w pełni uzasadniona.”

W związku z powyższym Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się o przeprowadzenie pełnego postępowania dyscyplinarnego zakończonego skierowaniem wniosku o ukaranie”.

Organ, który siebie określa jako KRS, w ten sposób stał się zbiorowym oskarżycielem. Zareagował, jakby to o nim mówiła sędzia Irena Kamińska…
Komunikat w sprawie wypowiedzi sędziego NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypowiedzi sędziego Ireny Kamińskiej na konferencji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2019 r. przez Fundację im. Stefana Batorego, Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że na podstawie art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2107) w związku z art. 76 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego, na żądanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia, czy ta wypowiedź, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Jednocześnie informujemy, że Pani sędzia NSA Irena Kamińska na swój wniosek, po ukończeniu 65 roku życia, przeszła z dniem 19 stycznia 2018 r. w stan spoczynku.

sędzia NSA Sylwester Marciniak

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawdź także

PiS unieważnia ETPC

W środę Trybunał mgr Przyłębskiej ma wyłączyć Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wniosek Zbigniewa Ziobry jest …