Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / UE analizuje tymczasowe areszty

UE analizuje tymczasowe areszty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do realizacji europejskiego projektu ?Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania: monitorowanie alternatyw i praktyki sądowej?. ?Projekt wpisuje się w dotychczasowe działania Fundacji dotyczące rzetelności postępowań karnych i poszanowania praw oskarżonych i podejrzanych?- mówi Katarzyna Wiśniewska,
koordynatorka projektu z ramienia Fundacji. ?Przeprowadzenie pogłębionych badań opartych na tej samej metodologii w kilku krajach europejskich pozwoli określić, jakie problemy są wspólne państwom członkowskim UE i wymagałyby uregulowania na poziomie unijnym?- dodaje Katarzyna Wiśniewska. Celem projektu jest stworzenie przez organizacje uczestniczące w projekcie bazy danych na temat praktyki stosowania izolacyjnych środków zapobiegawczych w 10 krajach europejskich: Rumunii (APADOR), Litwie (Human Rights Monitoring Institute), Irlandii (Irish Penal Reform Trust), Holandii (Leiden University), Wielkiej Brytanii (University of Western England), Hiszpanii (APDHE), Grecji (CECL), Polsce (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Węgrzech (Hungarian Helsinki Committee) i Włoch (ASF ? Lawyers Without Borders). W ramach projektu ? partnerzy przeprowadzą szczegółową analizę praktyki stosowania tymczasowego aresztowania alternatywnych środków w oparciu o badania ankietowe, wywiady oraz pogłębione badania aktowe.
Koordynatorem projektu jest Fair Trial International ? organizacja od lat monitorująca rzetelność postępowań karnych. Projekt finansowany jest z środków Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …