Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / UE oskarża Polskę

UE oskarża Polskę

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE z powodu Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o podważanie pierwszeństwa prawa Unii, „dublerów” oraz o Julię Przyłębską.

Decyzja o zaskarżeniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), którą podjęła w środę 15 lutego Komisja Europejska, to rezultat wszczętego przed ponad rokiem postępowania przeciwnaruszeniowego co do Trybunału Konstytucyjnego (TK).

Władze Polski w ramach tej procedury dwukrotnie oficjalnie odrzucały (bądź  częściowo nie odnosiły się) do zarzutów Komisji Europejskiej. I odmówiły działań naprawczych postulowanych przez Brukselę, więc spór przenosi się teraz do TSUE.

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE z powodu Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o podważanie pierwszeństwa prawa Unii, o „dublerów” oraz o Julię Przyłębską.

Korespondencja z Brukseli

Decyzja o zaskarżeniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), którą podjęła w środę, 15 lutego, Komisja Europejska, to rezultat wszczętego przed ponad rokiem postępowania przeciwnaruszeniowego co do Trybunału Konstytucyjnego (TK).

Władze Polski w ramach tej procedury dwukrotnie oficjalnie odrzucały zarzuty Komisji Europejskiej, bądź częściowo nie odnosiły się do nich. I odmówiły działań naprawczych postulowanych przez Brukselę, więc spór przenosi się teraz do TSUE.

Komisja Europejska podnosi liczne zarzuty wobec Trybunału Konstytucyjnego

Komisja zajęła się polskim TK, gdy ten w swych decyzjach z lipca i października 2021 roku uznał niektóre postanowienia unijnych traktatów za niezgodne z konstytucją, tym samym kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. Chodziło o traktatowe zapisy o „skutecznej ochronie sądowej” w wykładni TSUE, które – choć organizacja sądownictwa pozostaje uprawnieniem krajów członkowskich Unii – dają instytucjom UE (w tym samemu TSUE) prawo do strzeżenia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości.

To oznacza, że Polska musi respektować wszystkie wyroki TSUE co do sądownictwa, choć wedle TK co najmniej ich część miałaby nie obowiązywać w Polsce.

Ponadto Komisja Europejska w swych zarzutach wobec TK, które przedłoży również w TSUE, podnosi problem wadliwego składu, czyli „dublerów” (i ich następców) zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę na zajęte już miejsca w TK, co było pierwszą salwą w sporach praworządnościowych między Brukselą i Polską. Unia zajmuje się problemem „dublerów” także w ramach postępowania z art. 7, które Komisja wszczęła w grudniu 2017 r.

Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka, który jest sądem Rady Europy, już w maju 2021 roku rozstrzygnął, że orzekanie przez TK, w którego składzie znajduje się „dubler” (chodziło konkretnie o Mariusza Muszyńskiego), łamie prawo obywatela do sądu i rzetelnego procesu.

Przyłębska albo wyrok w sprawie KPO. Jak pat w TK może zablokować kluczową dla PiS ustawęZapisz na później

Komisja podnosi też zastrzeżenia co do wyboru Julii Przyłębskiej na prezes TK w grudniu 2016 roku. Chodzi zarówno o samą procedurę obarczoną poważnym błędem pod względem praworządności, jak i uczestnictwo „dublerów” w wyborze Przyłębskiej.Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE. „Naruszenie prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny”

22 grudnia 2021 r. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie prawa UE, a w lipcu 2022 r. wdrożono drugi etap procedury naruszeniowej. Chodzi o orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października dotyczące prymatu prawa unijnego

Jak wówczas przekazano KE oczekiwała, że Polska podejmie niezbędne środki dla zapewnienia zgodności z prawem UE. „W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości” – napisano. 

Sprawa właśnie została skierowana do TSUE. 

Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE.  „Naruszenie prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny”

Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. uznał postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. 

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-komisja-europejska-pozwala-polske-do-tsue-naruszenie-prawa-u,nId,6599345#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

„Celem Komisji jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE. Pierwszeństwo prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE w całej Unii” – podała w środę KE.

Zdaniem Komisji, polski Trybunał Konstytucyjny naruszył swoimi wyrokami „ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej„.

KE: TK nie spełnia już wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu

KE uważa, że wyroki te naruszają także art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej, poddając go nadmiernie zawężającej wykładni.

„Komisja uważa również, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. Wynika to z nieprawidłowości przy mianowaniu trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz przy wyborze prezesa w grudniu 2016 r.” –

Sprawdź także

Misja OBWE na wybory

Wybory w Polsce będzie obserwować 11 ekspertów w Warszawie, a także 20 tak zwanych ekspertów …