Finansowanie pomostowe

Ugoda w sprawie detencji

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej umieszczenia cudzoziemki w strzeżonym ośrodku w Polsce (sprawa Dzhabrailova p. Polsce, skarga nr 78244/11, decyzja z 9 września 2014 r.). W skardze cudzoziemka zarzuciła polskim władzom naruszenie art. 5 Konwencji poprzez bezpodstawne umieszczeniejej w strzeżonym ośrodku na okres około 6 miesięcy. Po zakomunikowaniu sprawy rząd polski zobowiązał się do zapłaty skarżącej odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelki doznany przez nią uszczerbek. ?Od dłuższego czasu organizacje pozarządowe wskazywały, że detencja cudzoziemców w Polsce odbywa się w sposób automatyczny.
Co prawda, decyzja Trybunału odnosi się do jednej konkretnej sprawy, jednak z pewnością Trybunał będzie wydawał coraz więcej rozstrzygnięć w podobnych sprawach? ? powiedział Jacek Białas, prawnik HFPC, jeden z pełnomocników skarżącej. W decyzji Trybunał potwierdził zawarcie ugody pomiędzy skarżącą a polskim rządem. W związku z tym sprawa została skreślona z listy spraw prowadzonych przed Trybunałem.
Źródło: HFPCz.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …