Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Uhonorowani pracownicy ZP z Witkowa

Uhonorowani pracownicy ZP z Witkowa

Złote Medale za Długoletnią Słuzbe otrzyymali m.in. Grażyna Matuszak, kierownik administracyjno-gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Witkowie Jarosław Stanisław Osterczy, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Witkowie Andrzej Janicki, nauczyciel zawodu i kierowca w Zakładzie Poprawczym w Witkowie. Ponad 50 nauczycieli,wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało w Ministerstwie Sprawiedliwości wyróżnienia za ofiarną pracę.Nagrody ministra prawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich. Podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć wręczyli nagrody Ministra Sprawiedliwości, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale za długoletnią służbę. Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich. Wiceminister Michał Woś podkreślił trudny charakter pracy w zakładach poprawczych i schroniskach. Podziękował pedagogom za zaangażowanie i pogratulował nagród.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …