Strona główna / Aktualności / Uhonorowano wielkopolskich adwokatów

Uhonorowano wielkopolskich adwokatów

Podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Adwokatów skupionych w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej dokonano nie tylko podsumowania rocznej kadencji. Przybyły na obrady prezes Naczelnej Rady Adwokackiej , adwokat Andrzej Zwara uhonorował 11 wielkopolskich adwokatów odznką „Adwokatura Zasłużonym”. Jego wystąpienie przyjęto owacyjnie. Tak się złożyło, że dzień walnego zgromadzenia ( sobota, 4 czerwca) pokrywał się z akcją Bezpłatnej Soboty u Adwokatów, porad udzielanych ?Pro bono? , do której czynnie , już piąty raz przystąpili także wielkopolscy adwokaci. Ci, którzy brali w niej udział automatycznie byli usprawiedliwieni z absensji podczas obrad zawodowego samorządu.
– To było zgromadzenie typowo sprawozdawcze. Jak co roku wszystkie organy i sekcje samorządu ? wyjaśnia adwokat Michał Pankowski, rzecznik prasowy ORA w Poznaniu ? przedstawiły raporty ze swojej działalności od roku ubiegłego. Nie było kłopotów z uzyskaniem absolutorium.
Bardzo ważnym wydarzeniem ? mówi M. Pankowski – było wystąpienie adwokata Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie tylko mówił o bolączkach naszej korporacji: o coraz niższym prestiżu, o zbyt dużej liczbie adwokatów, o zaniku życia towarzyskiego prawników po rozwiązaniu zespołów adwokackich; ale przede wszystkim o sposobie wyjścia z tej zapaści – wykorzystania naszego wielkiego potencjału, wynikającego, o paradoksie, właśnie z liczby członków naszej korporacji i korporacji radców prawnych, oraz większego niż dotychczas wykorzystaniu predyspozycji tych, którzy zawód adwokata wykonują w praktyce, jak i uczą go swoich młodszych kolegów. Jedenastu członków wielkopolskiej korporacji adwokackiej z rąk prezesa A. Zwary otrzymało odznaczenie ?Adwokatura Zasłużonym”.
Oto UCHWAŁA NR 45/2011 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 maja 2011 r:
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym? na wniosek: Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu:
Adwoasktom: Wojciechowi Celichowskiemu; Jadwidze Grabiec; prof. UAM dr hab. Maciejowi Gutowskiemu; Tomaszowi Jachowiczowi; Grzegorzowi Jurkiewiczowi; Mirosławowi Konencowi; Maciejowi Lodze; Jerzemu Schmidtowi; Zbigniewowi Staszczykowi; Bolesławowi Urbanowiczowi i dr Andrzejowi Zielonackiemu.
Podpisał: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …