Finansowanie pomostowe

UJ honoruje szefa NIK

Najstarsza wyższa uczelnia w Polsce Uniwersytet Jagielloński obchodzi rocznicę założenia przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r. W tym roku uroczystości będą dwudniowe – połączone z oficjalnym zakończeniem budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród uhonorowanych medalem za wkład i zaangażowanie
w powstanie Kampusu znalazł się także Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. Rocznicowe obchody rozpoczęły się już w piątek, 11 maja, od uroczystego posiedzenia Senatu UJ, podczas którego wręczono medale ?Scientiae et Tempori Futuro? (?Dla nauki, dla przyszłości?) osobom zasłużonym i zaangażowanym w powstanie i budowę Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Władze uczelni chciały w ten sposób podziękować przyjaciołom i dobroczyńcom Uniwersytetu, którzy na różne sposoby włączali się w projekt budowy Kampusu. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski bierze udział w obchodach rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego obok medal Scientiae et Tempori Futuro i uczestnicy obchodów Honorowy medal ?Scientiae et Tempori Futuro? został zaprojektowany specjalnie na tę okazję przez prof. Jana Tutaja z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ceremonia miała miejsce w Auli Wydziału Chemii, której budowa była końcowym etapem inwestycji. Wśród uhonorowanych wyróżnieniem znalazł się Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, były doradca premiera Jerzego Buzka, orędownika rozbudowy infrastruktury badawczej i lokalowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rząd premiera Buzka włączył się w realizację idei budowy nowoczesnego Kampusu UJ. Już na początku urzędowania, w 1998 r. ujął budowę III Kampusu w projekcie budżetu na rok kolejny, z przedłużeniem na lata 2000-2001, dzięki czemu Sejm RP wprowadził budowę Kampusu na listę inwestycji centralnych. Rząd przyjął wówczas Program Wieloletni ?Budowa Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego?. Projekt specjalnej ustawy w sprawie programu został poddany pod obrady parlamentu jako ?pilny? i został uchwalony przez Sejm 23 maja 2001 r. Była to największa inwestycja w obiekty publiczne w historii Krakowa i Małopolski, przekraczająca w sumie miliard złotych.

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …