Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ultimatum Komisji Europejskiej

Ultimatum Komisji Europejskiej

Komisja Europejska daje Polsce miesiąc na rozwiązanie problemów z reformą sądownictwa. Artykuł 7 traktatu unijnego, dopuszczającego sankcje, zostanie uruchomiony wobec Polski, jeśli sędziowie Sądu Najwyższego zostaną odwołani lub przeniesieni w stan spoczynku – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE Frans Timmermans.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował, że KE wyraża zaniepokojenie zmianami w polskim sądownictwie. Timmermans powiedział, że Komisja, w trzeciej już rekomendacji wysłanej do polskiego rządu, wyraża swoje zaniepokojenie w związku z systemowym zagrożeniem dla rządów prawa. – Wysłaliśmy rekomendację i cierpliwie czekamy na odpowiedź. Na jej podstawie będziemy określać kolejne kroki. Nie przesądzam, jakie one będą – powiedział wiceszef KE. Podkreślił, że ustawy dotyczące sądownictwa będą miały bardzo negatywny wpływ na niezawisłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Polska ma miesiąc na odpowiedź Timmermans poinformował, że KE daje Polsce miesiąc na wykonanie zaleceń: Mam nadzieję, że tym razem reakcja będzie konstruktywna Przypomniał, że Komisja wyciągnęła rękę do polskich władz i zachęcała do wstrzymania prac nad ustawami w polskim parlamencie. – Nie do końca to się udało, ale zauważamy, że prezydent zawetował dwie ustawy – powiedział wiceszef KE. Komisja wzywa polski rząd do zajęcia się wskazanymi problemami w terminie miesiąca od otrzymania zalecenia i do poinformowania KE o podjętych krokach. Komisja zapewnia, że jest gotowa kontynuować konstruktywny dialog z polskim rządem. Ustawy niezgodne z konstytucją Frans Timmermans podkreślił, że ustawy zmieniające sądownictwo w Polsce są niezgodne z konstytucją i unijnymi traktatami. Podkreślił, że KE nie kwestionuje konieczności reformy sądownictwa. – Ale powinna być ona przeprowadzona zgodnie z konstytucją i tym, co wynika z traktatów europejskich – powiedział. Zaznaczył, że niezawisłość sądów jest fundamentem. – Niezawisłe sądy to kluczowy warunek dla członkostwa w UE. Nie możemy akceptować systemu, który pozwala na dymisje sędziowskie na życzenie – powiedział.
STANOWISKO AI
W odpowiedzi na oświadczenie Komisji Europejskiej (KE), że uruchamia przeciwko Polsce postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa UE i że jest gotowa zainicjować działania prawne, jeśli zostaną przyjęte ustawy przyznające rządowi zwiększoną kontrolę nad sądownictwem, Gauri van Gulik, Zastępczyni Dyrektora ds. Europy Amnesty International, powiedziała: ? Przesłanie ze strony UE jest jasne ? szacunek dla rządów prawa albo poważne sankcje. Te reformy poważnie zaszkodziłyby niezależności sądownictwa i silnie podważyłby prawo do rzetelnego procesu w Polsce, jako niezgodne ze standardami europejskimi i Konstytucją RP. ? Rządowy zamach na system wymiaru sprawiedliwości wymaga wyjątkowej reakcji ze strony UE. KE musi być przygotowana by wcielić swoje słowa w życie i uruchomić Artykuł 7, jeśli te alarmujące reformy wejdą w życie. ? Komisyjne postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa jasno wskazuje na powagę sytuacji i niebezpieczny kierunek, który obrała Polska. Rząd musi zastosować się jak najszybciej do rekomendacji Komisji i musi zapewnić, by wszelkie reformy sądownictwa odbywały się w zgodzie z prawem międzynarodowym w zakresie praw człowieka.
OŚWIADCZENIE MSZ
MSZ z przykrością dostrzega, że Komisja Europejska po raz kolejny mówi o dialogu, jednak w zamian stosuje język ultymatywny, arbitralnie wyznaczając charakter i terminy rozmów. Będziemy gotowi przekazać kolejny raz merytoryczną odpowiedź Komisji Europejskiej. Podtrzymujemy także wcześniejsze deklaracje o gotowości do zapoznania przedstawicieli Komisji Europejskiej ze wszystkimi aspektami procesu legislacyjnego zmierzającego do reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Deklarujemy gotowość prowadzenia dialogu z Komisją Europejską, pod warunkiem jednak poszanowania zasad suwerenności państwa członkowskiego Unii. Ingerencja Komisji w toczący się obecnie proces legislacyjny w Polsce jest przedwczesna. Zakres tej ingerencji jest nieuzasadniony na tym etapie. Proces reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości nie został zakończony. Apelujemy zatem do Komisji o powstrzymanie się od komentarzy i ocen do momentu, aż reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości wejdzie w życie zgodnie z przepisami polskiego prawa, wynikającymi z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminu Sejmu RP i Senatu RP. Dostrzegamy również stronniczość zachowania Komisji. W tym kontekście odnotowujemy, że przekazane dotychczas obszerne i rzeczowe odpowiedzi władz polskich zarówno na Zalecenie z dnia 27 lipca 2016 r., jak i uzupełniające Zalecenie z dnia 21 grudnia 2016 r. w żadnym zakresie nie zostały uwzględnione przez Komisję Europejską. Komisja wykazała się daleko idącą arbitralnością w zakresie wyboru opinii, na podstawie których formułuje zastrzeżenia odnoszące się do polskiego porządku prawnego. Zauważamy także brak zrozumienia dla zasadniczych i merytorycznych aspektów reformy. Główną przesłanką reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości jest poprawa funkcjonowania sądów w Polsce, co odpowiada powszechnym oczekiwaniom polskiego społeczeństwa. Zakres projektowanych zmian koncentruje się na aspektach związanych z administracyjną i organizacyjną pracą sądów i nie narusza gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zasady niezależności sędziów, ani zasady leżącej u podstaw każdego demokratycznego państwa, czyli trójpodziału władzy. Żadne z proponowanych rozwiązań nie wprowadza zasady podległości sędziów jakimkolwiek zewnętrznym organom politycznym, a ich ustrojowa niezależność jest i będzie zachowana. Podkreślamy, że w toku procesu ustawodawczego Polska bierze pod uwagę akty prawa międzynarodowego stanowiące uznany i stosowany przez państwa strony standard, takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, jak i niewiążące wytyczne różnych organizacji międzynarodowych, np. uchwały podejmowane przez organizacje sędziowskie takie jak Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich. Sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich i ich organów, które w ramach swojego procesu politycznego i zgodnie z narodowymi procedurami legislacyjnymi podejmują decyzje w tym zakresie. Projektowane zmiany dotyczące systemu pracy i organizacji sądownictwa są zgodne ze standardami europejskimi i odwołują się do rozwiązań zastosowanych w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych
PRETENSJE Z. ZIOBRY
Chciałbym poprosić Fransa Timmermansa, żeby przestał z taką butą i arogancją wypowiadać się o Polsce i do Polski, i do Polaków – mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przedstawicielom UE zarzucił „podwójne standardy i hipokryzję”. Komentując stanowisko KE, Ziobro oświadczył na konferencji prasowej w Sejmie, że Polacy i polskie władze zasługują na szacunek. „Chciałbym poprosić pana Timmermansa, żeby przestał z taką butą i arogancją wypowiadać się o Polsce i do Polski, i do Polaków” – dodał. Jak podkreślił minister, forma też się liczy i kultura osobista ma znaczenie. „Dla nas, Polaków ma duże znaczenie. Wiemy, co znaczy godność i godność osobista i oczekujemy, żeby pan nas szanował, niezależnie od tego, że czasami się nie zgadzamy, że prowadzimy wewnętrzne spory” – zaznaczył. „Polska zasługuje na należny szacunek i tego będziemy się kategorycznie od pana i pana koleżanek i kolegów domagać” – powiedział Ziobro.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …