Najnowsze informacje

Umowy o dożywocie

NSA podjął uchwałę w sprawie, do której przystąpił RPO (sygn. akt II FPS 4/14, V.511.685.2014). Orzeczenie dotyczyło opodatkowania zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Dotychczas dominująca linia orzecznicza sądów administracyjnych była niejednolita i niejednokrotnie niekorzystna dla podatników. NSA stanął na stanowisku,
że w tym przypadku nie jest możliwe określenie przychodu na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uchwała ma istotne znaczenie dla osób starszych, które decydują się na przekazanie nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę i zapewnienie środków koniecznych do życia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …