Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Upadek godności sędziów

Upadek godności sędziów

Zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej jest nieetyczne, godzi w powagę sądu, narusza godność innego sędziego, jest przejawem cynizmu oraz arogancji (Forum Współpracy Sędzi

Dagmara Pawełczyk-Woicka

Forum Współpracy sędziów podjęło uchwałę w związku z opublikowanym na Twitterze pismem przewodniczącej neoKRS sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

FWS na swojej stronie internetowej pisze:

Poniżej zamieszczamy dokument, który zainspirował SP FWS do podjęcia uchwały. Uchwała – wbrew dotychczasowej praktyce – nie wskazuje istoty sprawy, w której została podjęta. Nie chcemy bowiem w jakikolwiek sposób budować rangi tej korespondencji.

Jeśli jednak:

  • pismo jest sygnowane w imieniu organu, który z założenia wynikającego z art. 186 Konstytucji RP powinien stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
  • jeśli jest sygnowane przez osobę, która uważa się za piastuna funkcji Przewodniczącej tego organu,
  • która nadto jest sędzią
  • i jeśli pismo to zostało opublikowane w mediach społecznościowych (Twitter) w profilu, który odwołuje się w swej nazwie do nazwy konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa,

uznaliśmy, że nie możemy tego pozostawić bez jakiejkolwiek reakcji.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …