Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Upadek godności sędziów

Upadek godności sędziów

Zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej jest nieetyczne, godzi w powagę sądu, narusza godność innego sędziego, jest przejawem cynizmu oraz arogancji (Forum Współpracy Sędzi

Dagmara Pawełczyk-Woicka

Forum Współpracy sędziów podjęło uchwałę w związku z opublikowanym na Twitterze pismem przewodniczącej neoKRS sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

FWS na swojej stronie internetowej pisze:

Poniżej zamieszczamy dokument, który zainspirował SP FWS do podjęcia uchwały. Uchwała – wbrew dotychczasowej praktyce – nie wskazuje istoty sprawy, w której została podjęta. Nie chcemy bowiem w jakikolwiek sposób budować rangi tej korespondencji.

Jeśli jednak:

  • pismo jest sygnowane w imieniu organu, który z założenia wynikającego z art. 186 Konstytucji RP powinien stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
  • jeśli jest sygnowane przez osobę, która uważa się za piastuna funkcji Przewodniczącej tego organu,
  • która nadto jest sędzią
  • i jeśli pismo to zostało opublikowane w mediach społecznościowych (Twitter) w profilu, który odwołuje się w swej nazwie do nazwy konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa,

uznaliśmy, że nie możemy tego pozostawić bez jakiejkolwiek reakcji.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …