Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Upadłość spółki i konsumenta

Upadłość spółki i konsumenta

Wolters Kluwer organizuje szkolenie: Najistotniejsze problemy dotyczące upadłości spółki publicznej, upadłości transgranicznej oraz upadłości konsumenta. Termin: 20 kwietnia 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 Wykładowcy: Marcin Krawczyk – Sędzia Sądu Rejonowego, Przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie; Arkadiusz Zagrobelny – Sędzia X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Skutki kryzysu gospodarczego na świecie oraz w Polsce są nadal odczuwalne. Zauważyć można w dalszym ciągu wzrost ilości ogłoszonych upadłości w porównaniu z poprzednimi latami. Uwagi na fakt, iż Polska od 1 maja 2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej pojawiły postępowania upadłościowe tzw. transgraniczne, których skutki rozciągają się poza granice jednego kraju. Celowym jest więc przybliżenie regulacji prawnych takich jak m.in. Rozporządzenie Rady ( WE ) nr 1346/2000, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego ustawy prawo upadłościowe i naprawcze – odnoszących się do tych kwestii.
Szkolenie to będzie miało również na celu przedstawienie w sposób ogólny rozwiązań prawnych dotyczących upadłości przyjętych w innych krajach Unii Europejskich takich jak Anglia, Francja czy Niemcy oraz przedstawienie praktycznych wskazówek w przypadku konieczności zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego toczącego się w innym kraju niż Polska.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156416__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …