Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Usprawnienie protokołu elektronicznego

Usprawnienie protokołu elektronicznego

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy ? Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której celem jest usprawnienie funkcjonowania, wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagranego obrazu i dźwięku z sali sądowej. Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacjio sprawach toczących się przed sądami. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku.
W przypadku odmówienia wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, strony będą mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. Ustawa rozszerza także zakres danych możliwych do umieszczenia w tzw. protokole skróconym, sporządzanym w przypadku nagrywanych rozpraw. Będzie mogło być w nim umieszczone m.in. streszczenie wyników postępowania dowodowego oraz innych okoliczności istotnych dla przebiegu posiedzenia. W przypadku nagrywanych posiedzeń ustawa dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia.
Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Na przygotowanie transkrypcji wygłoszonego uzasadnienia wyroku sąd będzie miał dwa tygodnie. W sprawach zawiłych termin ten będzie mógł zostać wydłużony przez prezesa sądu na czas nie dłuższy niż 30 dni. Ustawa określa też wysokość opłaty za wydanie zapisu dźwięku i obrazu z przebiegu posie-dzenia ? będzie to 15 zł za zapis.
Sejm uchwalił ustawę 29 sierpnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 18 września 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 27 października 2014 r. Regulacje dotyczące udostępniania informacji o sprawach będą obowiązywać od 27 marca 2015 r.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …