Strona główna / Aktualności / Ustawa o TK podpisana

Ustawa o TK podpisana

Pomimo wdrożenia działań sprawdzajacych stan i przestrzeganie demokracji w Polsce przez Komisję Europejską, pomimo krytycznych uwag Komisji Weneckiej, pomimo sprzeciwu najważniejszych środowisk prawniczych w Polsce prezydent Andrzej Duda podpisał nowa ustawę o Trybunale Konstytucyjnym w Rzeczpospolitej Polskiej Oto komunikat KancelariiPrezydenta RP:

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. zastępuje obowiązującą od dnia 30 sierpnia 2015 r. ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 r. Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przywraca, co do zasady, rozwiązania zawarte w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 r. dostosowującej regulacje prawne dotyczące sądu konstytucyjnego do Konstytucji. Do najważniejszych rozwiązań przyjętych w ustawie zaliczyć należy: – wymóg udziału, w sprawie rozpoznawanej w pełnym składzie, co najmniej 11 sędziów, – rozpoznawanie wniosków wpływających do Trybunału Konstytucyjnego według kolejności wpływu. Od zasady tej ustawa przewiduje szereg wyjątków. Zapewnia to możliwość wyznaczenia przez prezesa Trybunału rozprawy we wcześniejszym terminie. Zasada rozpatrywania spraw według kolejności wpływu nie dotyczy przede wszystkim skarg konstytucyjnych składanych przez obywateli oraz pytań prawnych kierowanych do Trybunału przez sądy, – przywrócenie zasady rozpoznania spraw na rozprawach (a nie na posiedzeniach niejawnych). Na posiedzeniu niejawnym rozpoznana może być skarga konstytucyjna, jeżeli sprawa nie budzi wątpliwości, – możliwość wniesienia na naradzie, przez co najmniej czterech sędziów, sprzeciwu wobec proponowanego rozstrzygnięcia (co skutkuje odroczeniem narady o 3 m-ce), – określenie trybu ogłaszania orzeczeń, zgodnie z ustawą prezes Trybunału kieruje wniosek o ogłoszenie orzeczenia do Prezesa Rady Ministrów, a ogłoszenie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i prawnych. Ustawa zawiera przepisy przejściowe stanowiące między innymi o: – stosowaniu regulacji w niej zawartych do spraw, które nie są zakończone, – zobowiązaniu Trybunału do rozstrzygnięcia spraw prowadzonych w dniu wejścia w życie ustaw w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, – zawieszeniu niektórych postępowań na okres 6 miesięcy (nie dotyczy to skarg konstytucyjnych i pytań prawnych) i obowiązku dostosowania wniosków inicjujących te postępowania do nowego prawa, – obowiązku ogłoszenia, przez Prezesa Rady Ministrów, orzeczeń wydanych przed dniem 20 lipca 2016 r. Obowiązek ten nie dotyczy orzeczeń w sprawie aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Zgodnie z przepisem końcowym ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …