Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Usytuowanie sądów i prokuratury w Europie

Usytuowanie sądów i prokuratury w Europie

Od 15 do 16 marca 2013 r. w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. ?Sytuacja wymiaru sprawiedliwości podczas kryzysu i zagrożenia dla niezależności wymiaru sprawiedliwości? oraz połączone z nią spotkanie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, European Judges and Public Prosecutors for Democracy and Fundamental,Rights – Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).
Będzie to największe międzynarodowe spotkanie przedstawicieli sędziów i prokuratorów z różnych krajów, jakie do tej pory organizowała ?Iustitia?. Swój udział w nim potwierdzili sędziowie i prokuratorzy z Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Mołdawii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Serbii, Włoch i Turcji.
Przedmiotem spotkania będzie sytuacja sądownictwa i prokuratury w poszczególnych krajach ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla niezawisłości. Przewidujemy przyjęcie wspólnej rezolucji, która zostanie skierowana do właściwych organów działających zarówno na poziomie krajowym i europejskim. Ponadto w trakcie spotkania podjęte zostaną decyzje co do organizacji międzynarodowego Dnia Sprawiedliwości (Day of Justice), który ma odbyć się w dniu 23 maja 2013 r.
Program spotkania:
15 Marca 2013 r. 11.00 ? 11.10 Powitanie ? Antonio Cluny, Prezydent MEDEL 11.10 ? 11.20 Powitanie ? Maciej Strączyński, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia? 11.20 ? 11.30 Powitanie ? Grzegorz Kiec, Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 11.30 ? 12.15 Wymiar Sprawiedliwości w Europejskiej Przestrzeni Prawnej. Utrzymanie Status Quo czy Przemyślenie Etosu? ? profesor Tomasz Tadeusz Koncewicz, Uniwersytet Gdański 12.15 ? 13.00 Zagrożenia Niezawisłości Sędziowskiej ? profesor Bogusław Banaszak, Uniwersytet Wrocławski 13.00 ? 14.00 lunch 14.00 ? 16.00 Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w krajach europejskich w kontekście zagrożenia jego niezawisłości ? dyskusja 16.00 ? 16.30 przerwa kawowa 16.30 ? 17.00 Międzynarodowe Forum dla Sędziów i Prokuratorów, Barbara Zawisza, Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia?.
16 marca 2013 r. 11.00 ? 17.00 spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL z udziałem gości z Bułgarii, Chorwacji, Gruzji i Mołdawii.

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …