Strona główna / Aktualności / Utopia klauzul społecznych

Utopia klauzul społecznych

Klauzule społeczne to narzędzie, dzięki któremu można łączyć zamówienia publiczne z wspieraniem osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Raport przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazał, że klauzule wciąż są wykorzystywane w znikomym stopniu. O tym, czy się to zmieni, dyskutowali zaproszeni do NIK eksperci. Wprowadzone
w 2009 r. rozwiązania umożliwiają stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych. Miało to przyczynić się do: aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, wyrównywania szans na rynku pracy, podniesienia umiejętności pracowników, a w rezultacie ich sytuacji na rynku pracy, wsparcia idei rozwoju przedsiębiorczości społecznej, budowy wizerunku zamawiającego jako podmiotu społecznie wrażliwego. Choć skala stosowania klauzul społecznych pozostaje niewielka, to według ekspertów widać zmiany na lepsze. Przede wszystkim klauzule spełniają swoją rolę wszędzie tam, gdzie są stosowane świadomie. Poprawiono też przepisy. Licznie zgromadzeni goście podkreślali również rolę i wagę raportu NIK. Zapis panelu ekspertów na stronie NIK

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …