Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Uwag kilka o lobbingu

Uwag kilka o lobbingu

Prezydent rzeczypospolitej podpisał Ustawę o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Adwokat. Jerzy Marcin Majewski w procesie legislacyjnym na etapie prac sejmowych, zwracał się wielokrotnie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych aby wprowadzone nowelą zmiany, zostały wprowadzone do systemu prawa jako nowelizacja Ustawy o Radzie Ministrów. W zasadzie wszyscy podzielali pogląd, że materia regulowana znowelizowaną ustawą powinna znaleźć się w Ustawie o Radzie Ministrów. Ostatecznym argumentem ministra Michała Boniego w toku dyskusji w komisjach był argument, że skoro kiedyś Sejm zdecydował aby obowiązki publikacyjne w rządu w zakresie publikowania projektów ustaw znalazły się w ustawie o lobbingu, to rząd postanowił tę ustawę znowelizować a nie przenosić materię regulowaną nowelizacją do Ustawy o Radzie Ministrów. Innymi słowy: mimo okazji poprawienia od początku błędnej systemowo ustawy, zdecydowano zachować błąd systemowy.
Wydaje się, że adwokat Jerzy M. Majewski włączył się w proces legislacyjny jako lobbysta, gdy projekt był już na takim etapie, że trudno było się spodziewać aby został przez projektodawcę zmieniony. Pan Prezydent, mimo konstytucyjnego obowiązku czuwania nad jakością prawa, nie dostrzegł możliwości poprawienia błędu w systemie prawa.

Sprawdź także

Jaki egzamin notarialny

Gdzie powinno się zdawać egzamin notarialny. Resort sprawiedliwości zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Powinno …