Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Uzdrowić prawo dla biznesu

Uzdrowić prawo dla biznesu

Adwokatura przedłożyła projekt zmian w prawie, chroniących uczciwych biznesmenów. Naczelna Rada Adwokacka proponuje zmiany przepisów, które mają znacznie zmniejszyć ryzyko pomyłek wymiaru sprawiedliwości w karaniu przedsiębiorców za działanie na szkodę spółek. Nowe, bardziej precyzyjne rozwiązania zapobiegną przypadkom eliminacji z życia gospodarczego wielu aktywnych ludzi, którzy chcą działać uczciwie.
Prezes NRA przedłożył Marszałkowi Sejmu RP propozycję zmiany przepisów kodeksu spółek handlowych i kilku innych ustaw, dotyczących karania przedsiębiorców za niegospodarność i działanie na szkodę spółki. Mają one zastąpić przestarzałe regulacje, przejęte z kodeksu handlowego z 1934 r. Stare przepisy są nieprecyzyjne, a tym samym pozwalają organom ścigania na zbyt daleko idącą uznaniowość w swoim działaniu. Projekt będzie zaprezentowany także przedstawicielom rządu i wiodących organizacji gospodarczych. W założeniu projektodawców nowe przepisy mają prowadzić do racjonalizacji karnoprawnej ochrony spółek prawa handlowego, konkretyzując znamiona przestępstwa działania na szkodę spółki, a tym samym zmniejszając ryzyko pomyłek wymiaru sprawiedliwości w karaniu przedsiębiorców za działanie na szkodę spółek.
Podstawowe założenia nowych przepisów to:
1. Odejście od ścigania z urzędu. Projekt zakłada, że organy państwa nie będą już mogły ścigać domniemanych przestępców z własnej inicjatywy, a jedynie na wniosek: * a. pokrzywdzonej spółki, * b. jej wspólnika, * c. niezaspokojonego wierzyciela.
2. Doprecyzowanie definicji przestępstwa jako ?nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków? członków władz spółek i innych osób wymienionych w przepisie. Dotychczasowe ogólnikowo brzmiące stwierdzenie ?działania na szkodę spółki? bywało w praktyce pojmowane zbyt szeroko, także w odniesieniu do ryzykownych działań (np. zaciągania dużych pożyczek), które w rzeczywistości nie są dla spółki szkodliwe.
3. Karanie tylko za narażenie na znaczną szkodę majątkową. Dzisiejsze przepisy mogą być interpretowane szeroko i dotyczyć nawet abstrakcyjnych szkód, których wartości nie da się ustalić.
4. Rozszerzenie zakresu ochrony spółek na spółki osobowe. Dotychczas ochronie podlegały tylko spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowe. Proponowane brzmienie nowych przepisów nie zawiera już odniesienia do podżegania i pomocnictwa do przestępstwa ani nie wymienia kary grzywny. Jednak te formy popełnienia przestępstwa nadal będą karalne, a grzywny będzie można nakładać ? ale na podstawie ogólnych przepisów prawa karnego.
– W obecnym stanie prawnym, nawet przy dobrej woli sędziów czy prokuratorów stosujących te przepisy, często dochodzi do karania przedsiębiorców za czyny będące zwykłymi, choć nierzadko ryzykownymi biznesowo działaniami. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie biznesu zwykle wiąże się z mniejszym czy większym ryzykiem. Dlatego proponujemy, by kary nakładano tylko na przypadki rzeczywistego narażenia spółek na znaczne szkody majątkowe ? powiedział prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, adwokat i współautor projektu. Pozostałymi autorami są wybitni adwokaci ? znawcy prawa karnego i gospodarczego: profesor Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Jacek Giezek, profesor SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski oraz dr hab. Janusz Raglewski. Dostrzegamy, że dzisiejsze przepisy poprzez swoje anachroniczne brzmienie faktycznie ograniczają swobodę działalności gospodarczej i narażają przedsiębiorców na niesprawiedliwe kary. Dlatego proponujemy ich bardziej precyzyjne sformułowanie, odpowiadające realiom biznesu w XXI wieku ? powiedział prezes NRA adw. Andrzej Zwara. Szczegóły zmian na stronie internetowej palestry. Adres poniżej.
Źródło: www.adwokatura.pl

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …