Strona główna / Aktualności / Użytkowanie wieczyste w trybunale

Użytkowanie wieczyste w trybunale

Nierówność w opłatach za użytkowanie wieczyste może być niekonstytucyjna.

Trybunał Konstytucyjny 18 stycznia 2011 r. rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności z naczelnym aktem normatywnych uregulowań ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,(…) w części w jakiej obejmuje nieruchomości rolne Skarbu Państwa – przeznaczone na cele mieszkaniowe.
Znowelizowanie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dokonane w dniu 20 grudnia 2002 r. dotyczące wysokości stawek procentowych, budzi wątpliwości sądu pytającego. Różnicuje bowiem znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej użytkowników wieczystych nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, realizacje urządzeń infrastruktury lub inne cele publiczne. Użytkownicy wieczyści gruntów, przeznaczonych na takie cele, a nie będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych obowiązani są uiszczać opłaty wedle stawki 1 %, gdy tymczasem grunty o tym samym przeznaczeniu, a nie znajdujące się w zasobach ANR zostały zakwalifikowane zgodnie z kwestionowanym przepisem jako oddane na „inne cele” i objęte 3% stawką. W ocenie sadu pytającego, kwestionowany przepis wprowadza odstępstwo od konstytucyjnej zasady równości. Nie sposób bowiem wskazać racjonalnych argumentów mających przemawiać za tym że wieczyści użytkownicy gruntów będących w zasobie ANR, a wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, powinni uiszczać za lata 2004 i 2005 wyższe opłaty niż wieczyści użytkownicy pozostałych gruntów państwowych jak i gruntów komunalnych, wykorzystywanych na te same cele.
Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …