Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / W Iranie wieszają dzieci

W Iranie wieszają dzieci

Dziesiątki młodych osób w Iranie trafiają do cel śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia. Nowy raport Amnesty International demaskuje hipokryzję Iranu, który próbuje zaprzeczać łamaniu praw dzieci i jest jednym z ostatnich państw na świecie, które wykonuje egzekucje na niepełnoletnich. Raport „Dorastanie w celi śmierci: Kara śmierci i niepełnoletni przestępcy w Iranie” ujawnia, że władze wciąż wysyłają niepełnoletnich na szubienicę, podczas gdy nagłaśniają fragmentaryczne reformy jako znaczące sukcesy w kierunku abolicji kary śmierci. „Ten raport ukazuje karygodną ignorancję Iranu wobec praw dzieci. Pozostaje jednym z niewielu państw, które wykonuje egzekucje, łamiąc absolutny zakaz stosowania kary śmierci wobec osób, które nie ukończyły 18 lat w momencie popełnienia przestępstwa” – powiedziała Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii Amnesty International w Polsce. „Pomimo reform, Iran wciąż zezwala na orzekanie kary śmierci wobec 9-letnich chłopców lub 15-letnich dziewcząt”. W ostatnich latach władze Iranu świętowały zmiany Islamskiego Kodeksu Karnego z 2013 roku, które zezwalają sędziom na zastąpienie egzekucji alternatywną karą, bazując na ocenie dojrzałości niepełnoletniego oskarżonego w momencie popełnienia przestępstwa.
Reformy te nie są jednak powodem do świętowania. Ukazują jedynie ciągłą porażkę Iranu w wypełnianiu zobowiązań podpisanej dwie dekady temu Konwencji o prawach dziecka, nakazującej całkowitą abolicję stosowania kary śmierci wobec niepełnoletnich.
aport Amnesty International wskazuje na 73 egzekucje niepełnoletnich przestępców, które miały miejsce między 2005 a 2015 rokiem. Według ONZ co najmniej 160 niepełnoletnich obecnie przebywa w celi śmierci. Rzeczywiste liczby są prawdopodobnie znacznie wyższe, ponieważ dane dotyczące kary śmierci w Iranie okryte są tajemnicą. Amnesty International zidentyfikowała imiona i lokalizacje 49 niepełnoletnich narażonych na egzekucje. Wielu z nich spędziło w celi śmierci około 7 lat. W niektórych przypadkach zbadanych przez organizację okres ten trwał nawet 10 lat. – Raport prezentuje przerażającą sytuacje niepełnoletnich, przebywających znaczną część życia w celach śmierci, często po niesprawiedliwych procesach, opartych na zeznaniach wymuszonych torturami – podkreśla Aleksandra Zielińska.
Źródło: Amnesty International

Sprawdź także

NeoKRS łamie zasady UE

Rzecznik Generalny TSUE: polska ustawa o KRS narusza prawo Unii EuropejskiejRzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii …