Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / W kolejce do ośrodka

W kolejce do ośrodka

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do ministra Edukacji Narodowej sygnalizuje problem, na który zwrócił uwagę wiceprezes jednego z sądów okręgowych, że co roku znaczna jest liczba nieletnich, dla których nie udało się wskazać miejsca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, pomimo sądowego wyroku. Problem wciąż narasta.
Stosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym przewiduje art. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dane statystyczne zawarte w corocznych raportach na temat zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych resortu edukacji, sporządzanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pokazują, że co roku znaczna jest liczba nieletnich, dla których nie udało się wskazać miejsca w ośrodku (wg stanu na koniec marca: w 2011 r. – 224 nieletnich, w 2010 r. – 560).
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu wypracowania metod rozwiązania tego problemu. W razie zastosowania przez sąd środka w postaci umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym priorytetem powinno być natychmiastowe umieszczenie nieletniego w ośrodku. W sytuacji, gdy w danym momencie nie można wskazać nieletniemu miejsca w ośrodku spełniającym wszystkie kryteria doboru, w tym edukacyjne, należałoby dopuścić umieszczenie nieletniego w ośrodku przy jednoczesnym objęciu go czasowo, do chwili zwolnienia się miejsca w odpowiedniej klasie, kształceniem w trybie indywidualnym. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala chronić nieletniego przed dalszą demoralizacją, umożliwiając jednocześnie realizację obowiązku szkolnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie stosownych działań zmierzających do zapewnienia skutecznej realizacji orzeczeń sądów w przedmiocie umieszczenia nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …