Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

W Unii, czyli u siebie

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz organizatorzy projektu „Prawo Warte Poznania” zapraszają na kolejne wydarzenie z tego cyklu. Hasło przewodnie planowanego spotkania to „W Unii jesteśmy u siebie – polska walka o niezawisłość w TSUE”.

„Prawo Warte Poznania” to seria nieformalnych spotkań, których celem jest edukacja, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także merytoryczna dyskusja na temat bieżących kwestii związanych z prawem.

W ramach dwunastego spotkania będziemy gościć wybitnych prawników, aktywistów z inicjatywy „Wolne Sądy” oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości: adw. Sylwię Gregorczyk-Abram, adw. Marię Ejchart-Dubois oraz adw. Michała Wawrykiewicza.

Spotkanie będzie okazją do omówienia problematyki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego 19 listopada br. dotyczącego niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W debacie publicznej pojawiają się niespójne, skrajne opinie na temat znaczenia wskazanego orzeczenia dla polskiego sądownictwa. W związku z tym, w mediach przedstawia się różne jego interpretacje, najczęściej zależnie od reprezentowanej opcji politycznej. Podczas rozmowy nasi goście rozważą jego sens zgodnie z literą prawa oraz określą konsekwencje, jakie niesie on dla wymiaru sprawiedliwości. Na spotkaniu zastanowimy się również nad tym, jak w praktyce powinno wyglądać stosowanie wydanego wyroku, jak daleko sięgają kompetencje polskich sędziów w tym zakresie oraz jakie ma to następstwa dla sytuacji obywateli.

  1. Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatką, współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości, a także członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, laureatką nagrody „Złoty Paragraf” w kategorii najlepszy adwokat.
  2. Maria Ejchart-Dubois jest prawniczką, współzałożycielką Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, związana między innymi z inicjatywą Wolne Sądy i Komitetem Obrony Sprawiedliwości, a także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
  3. Michał Wawrykiewicz jest adwokatem prowadzącym własną praktykę, współzałożycielem inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości, a także członkiem Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2019 roku o godz. 18:00 w budynku Domu Studenckiego Jowita. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zadawania pytań.

Projekt „Prawo Warte Poznania” został nagrodzony przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grantem Kowadło 2.0 oraz jest organizowany pod jego patronatem.

Autorem plakatu jest Grzegorz Puciato.
Prawo warte Poznania
Łańcuch Światła Poznań
Iustitia Polska – „Polish Judges”
Kowadło 2.0
Iustitia Oddział Wielkopolski

Sprawdź także

10. lat Konwencji Stambulskiej

Konwencja Stambulska kończy 11 maja dziesięć lat. Co daje i co zmienia? Polska ratyfikowała Konwencję …