Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wadliwe opłaty egzekucyjne

Wadliwe opłaty egzekucyjne

W poprzednich latach Rzecznik Praw Obywatelskich kierował wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości w wielu kwestiach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Minister sprawiedliwości niejednokrotnie zgadzał się z poglądami Rzecznika, zapowiadając wprowadzenie nowych regulacji. Jednakże nie wszystkie, pomimo zapewnień, zrealizowano. Do nadal nierozwiązanych problemów należą: zwolnienie strony od kosztów postępowania egzekucyjnego, egzekucja należności Skarbu Państwa, ochrona osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym, obniżenie opłaty egzekucyjnej przy dobrowolnej spłacie zadłużenia, wysokość opłat za egzekucję świadczeń niepieniężnych, ochrona dłużników osiągających dochód z umowy zlecenia czy o dzieło, egzekucja świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych, status pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko komornikowi.
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym ciągu wpływa znaczna liczba skarg w przedstawionych wyżej sprawach. Rzecznik podziela przekonanie obywateli, iż może tu dochodzić do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanych praw takich jak: prawo do sądu, prawo do ochrony praw majątkowych, a w sytuacjach dotyczących zapewnienia dłużnikowi ochrony przed egzekucją – także ludzkiej godności. Istniejące obecnie rozwiązania nie są wystarczające dla ochrony praw uczestników postępowania egzekucyjnego, przeciwnie, można je ocenić jako nadmiernie restrykcyjne czy wręcz niesprawiedliwe.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie odpowiedzi, czy przedstawione kwestie stanowią przedmiot aktualnych prac legislacyjnych oraz czy wyrażone wcześniej stanowisko resortu nie uległo zmianie.

Sprawdź także

Fakty i mity o Komornikach

Komornik sądowy – postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział …