Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wakaty w Sądzie Najwyższym

Wakaty w Sądzie Najwyższym

W dniu dzisiejszym (29.06) w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłoszone zostało obwieszcenie Prezydenta RP z dnia 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. W terminie miesiąca od dnia obwieszenia, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego określone w ustawie o SN,może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa. Kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej – z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (M.P. 2018 poz. 633) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego (Dz. U. 2018 poz. 659)

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …