Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wakaty w Sądzie Najwyższym

Wakaty w Sądzie Najwyższym

W dniu dzisiejszym (29.06) w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłoszone zostało obwieszcenie Prezydenta RP z dnia 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. W terminie miesiąca od dnia obwieszenia, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego określone w ustawie o SN,może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa. Kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej – z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (M.P. 2018 poz. 633) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego (Dz. U. 2018 poz. 659)

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …