Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Walka NIK o czyste powietrze

Walka NIK o czyste powietrze

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Z tego powodu rocznie umiera kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na problem zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i konieczność zmniejszenia emisji tych zanieczyszczeń. Prezentując wyniki kolejnych kontroli NIK wyraźnie zaznaczała potrzebę
odpowiedniego wyposażenia zakładów w urządzenia redukujące liczbę zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także konieczność ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych. Zanieczyszczenie powietrza jest tematem, który NIK podejmowała w swoich kontrolach na przestrzeni kilkunastu lat. W związku z faktem, że jakość powietrza w Polsce nie uległa w ostatnich latach poprawie, a mając świadomość wagi tego problemu, sprawdziliśmy w 2016 roku czy działania dla poprawy stanu powietrza poprzez eliminację niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych przyniosły efekty.
Działania gmin w sprawie niskiej emisji oceniliśmy jako nieskuteczne. To wynika przede wszystkim z niewystarczającego tempa i skali działań podejmowanych przez te jednostki. Nie mówimy, że ich nie było, ale były one nieefektywne – mówi prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.Więcej na stronie NIK

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …