Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Watykan pogroził palcem

Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała dwa komunikaty dotyczące biskupów Sławoja Leszka Głódzia i Edwarda Janiaka.

W obu komunikatach czytamy, że na podstawie formalnych zgłoszeń Stolica Apostolska „przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań [odpowiednio – abp. Sławoja Leszka Głódzia i bp. Janiaka] w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją/diecezją”. Zostaliśmy poinformowani, że „w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do danego biskupa następujące decyzje”.

Decyzje te są analogiczne i obejmują: 1. Nakaz zamieszkania poza swoją byłą diecezją. 2. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie tej diecezji. 3. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że należy się cieszyć, iż postępowanie wobec dwóch biskupów oskarżanych o poważne nadużycia się zakończyło i że opinia publiczna została o tym poinformowana.

Z drugiej strony, komunikaty Nuncjatury są kompromitujące. Nie stwierdzają jasno, czy oskarżani biskupi zostali uznani za winnych. Nie podano do wiadomości, jakie winy im udowodniono, a także jaką sumę mają wpłacić na działalność Fundacji św. Józefa. A tylko w oparciu o takie informacje można by wyrobić sobie opinię, czy sama decyzja Kongregacji jest sprawiedliwa (np. wiadomo byłoby, że udowodniono ciężkie winy, a biskupi muszą wpłacać na Fundację większość swojego „emerytalnego” dochodu, albo – że udowodniono im tylko drobne zaniedbania i mają wpłacić po – dajmy na to – 1000 zł).

A tak, wcale nie dziwi, że ludzie odbierają to wszystko jako kpinę ze sprawiedliwości i próbę takiego sformułowania przekazu, by tak naprawdę nic nie powiedzieć.
Piotr Sikora Tygodnik Powszechny

Sprawdź także

Plama na honorze sędziów

Znane są nazwiska 77 sędziów, którzy podpisali listę poparcia dla Łukasza Piebiaka do nowej KRS. …