Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wciąż istnieje eksmisja na bruk

Wciąż istnieje eksmisja na bruk

HFPC wystąpiła do Senatu z petycją w sprawie pomieszczenia tymczasowego Praktyka funkcjonowania tymczasowych pomieszczeń do których dokonuje się eksmisji budzi wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją. Zdaniem HFPC, pomieszczenia tymczasowe nie realizują swojej podstawowej funkcji, jaką jest ochrona przed eksmisją na bruk, co, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, narusza ludzką godność. Na ten problem kilkukrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz bezdomnych, jednakże ich apele pozostały bez większej reakcji ze strony rządu.
Z związku z tym HFPC wystąpiła do Senatu z petycją w której domaga się podjęcia przez Senat inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie nowelizacji przepisów o pomieszczeniu tymczasowym. ?Obecnie obowiązujące przepisy pozornie zapewniają ochronę przed eksmisją na bruk. W praktyce jednak prowadzą one do zwiększenia się populacji osób bezdomnych w Polsce” ? czytamy w petycji. HFPC zwraca uwagę także na fakt, że obecna definicja pomieszczenia tymczasowego budzi poważne wątpliwości. Niektórzy prawnicy uważają, że w świetle tej definicji wymogi pomieszczenia tymczasowego może spełniać np. garaż samochodowy.
W petycji HFPC wskazuje również, że brak odpowiednich regulacji chroniących przed eksmisją na bruk doprowadził do sytuacji ?gdy na rynku zaczęły powstawać wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, które podejmują się prowadzenia noclegowni do których dokonywane są eksmisje z uwagi na brak pomieszczeń tymczasowych”. Petycja dostępna jest na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Wsparcie dla J. Ochockiego

Uchwała zebrania członków SSP Iustitia Oddział Wielkopolski z dnia 22 marca 2021 r. Zebranie członków …