Strona główna / Listy / Wdrażanie wyroków ETPCz

Wdrażanie wyroków ETPCz

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Middlesex University oraz Senatem RP zaprasza na konferencję poświęconąroli parlamentów narodowych w procesie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konferencja nosi roboczy tytuł: “Demokracja a prawa człowieka: Rola parlamentów narodowych we wdrażaniu standardów z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?. Konferencja odbędzie się 12 maja 2015 r. w siedzibie Senatu RP. Konferencja zorganizowana jest w związku z publikacją autorstwa dr Alice Donald oraz Profesora Philipa Leacha z Middlesex University. Autorzy są wybitnymi ekspertami z zakresu ochrony praw człowieka w ramach systemu Rady Europy. Publikacja ta prezentuje rolę jaką odgrywają parlamenty narodowe we wdrażaniu standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W konferencji wezmą udział parlamentarzyści, przedstawiciele personelu parlamentarnego, przedstawiciele rządów, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, instytucji państwowych, zajmujących się ochroną praw człowieka, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, akademicy, a także przedstawiciele organów Rady Europy, w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Ministrów. Swój udział potwierdzili już m.in. Andrew Drzemczewski (Dyrektor Sekretariatu Komisji prawnej i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy) oraz sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prof. Lech Garlicki, sędzia Egbert Myjer oraz sędzia Zdravka Kalaydjieva. Dyskusje w ramach konferencji będą dotyczyły m.in.: istniejących mechanizmów parlamentarnych i ich skuteczności; możliwości zwiększenia przez parlamenty swojej roli nadzorującej; pozycji parlamentów wobec egzekutywy i innych podmiotów w procesie implementacji wspomnianych standardów oraz pozycji parlamentów wobec organów Rady Europy. Program konferencji dostępny jest na stronie HFPCz. W celu uczestnictwa w konferencji niezbędna jest rejestracja ? możliwa po wejściu na stronę HFPCz.

Sprawdź także

Konkurs na szefa KSSiP

Kandydaci na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Dziś (26 lutego 2024 br.) poznaliśmy …

Strona główna / Listy / Wdrażanie wyroków ETPCz

Wdrażanie wyroków ETPCz

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o możliwościwzięcia udziału w kolejnym cyklu seminariów na temat Stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym. Seminaria organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Europejskim i Biurem Informacji Rady Europy, w okresie od marca do grudnia 2015 r. Wykłady adresowane są do sędziów i prokuratorów. Celem ich jest przekazanie wiedzy na temat stosowania Konwencji, aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka oraz dyskusja na temat wykorzystywania Konwencji i dorobku Trybunału w toku krajowych postępowań sądowych. Cykl seminariów zakończy nieobowiązkowa, tygodniowa wizyta studyjna w Strasburgu. W jej trakcie uczestnicy będą mieli okazję wzięcia udziału (w charakterze obserwatorów) w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z treścią załączników. Jednocześnie informujemy, że koszty uczestnictwa pokrywają sami zainteresowani. Osoby chętne do wzięcia udziału w cyklu seminariów proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego celem dopełnienia niezbędnych formalności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Konkurs na szefa KSSiP

Kandydaci na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Dziś (26 lutego 2024 br.) poznaliśmy …