Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wększa wiarygodność KRS

Wększa wiarygodność KRS

Od Nowego Roku obowiązuje nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która reguluje istotne kwestie związane z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego i prawnego. Nowe przepisy usprawnią i przyspieszą postępowania prowadzone przez sąd rejestrowy oraz zwiększą wiarygodność KrajowegoRejestru Sądowego. Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza rozwiązania prawne w zakresie: eliminacji nieefektywnych postępowań przymuszających i wzmocnienia funkcji kontrolnej sądu rejestrowego, rozszerzenia możliwości działania przez sąd rejestrowy z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów, wprowadzenia regulacji umożliwiającej sądowi rejestrowemu rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. ?martwych podmiotów?, regulacji dotyczących majątku pozostałego po podmiotach nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz podmiotach wykreślonych z tego rejestru. Eliminacja nieefektywnych postępowań przymuszających znacząco odciąży sądy rejestrowe od dokonywania czynności, które i tak nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, ograniczy wydatki Skarbu Państwa związane z prowadzeniem tego typu postępowań i pozwoli na skoncentrowanie uwagi sądu rejestrowego na podmiotach, które aktywnie uczestniczą w obrocie gospodarczym i prawnym. Ustawa określa działanie z urzędu sądów rejestrowych w celu wyeliminowania z Krajowego Rejestru Sądowego tzw. ?martwych podmiotów? tj. podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają zbywalnego majątku bez przeprowadzania postępowań likwidacyjnych.
Ustawa jednoznacznie przesądza, że podmioty, które nie przerejestrują się do 31 grudnia 2015 r. do KRS utracą osobowość prawną, a pozostały po nich majątek nabędzie nieodpłatnie Skarb Państwa. Skarb Państwa będzie ponosił ograniczoną odpowiedzialność, wyłącznie z nabytego mienia za zobowiązania wobec wierzycieli podmiotu, który utracił zdolność prawną. Postępowania w sprawach dotyczących nabytego przez Skarb Państwa mienia i przejętych zobowiązań oraz innych spraw dotyczących gospodarowania tym mieniem, będą prowadzone przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnie miejsce siedziby podmiotu, po którym majątek nabył Skarb Państwa. Wprowadzane rozwiązania wzmocnią funkcję legalizacyjną i gwarancyjną rejestru, a także zwiększą efektywności działania sądu rejestrowego, wzmocnią jego funkcję kontrolną, a przede wszystkim uwiarygodnią Krajowy Rejestr Sądowy.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe 1 ZDJĘCIE Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) …