Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Weterani Walk o Niepodległość RP

Weterani Walk o Niepodległość RP

W niedziele 18 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o kombatantach. Zgodnie ze zmianami członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP oraz wdowom i wdowcom po nich przysługuje 51 proc. ulga komunikacyjną na korzystanie ze środków publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Nowelizacja ustawy o kombatantachoraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przewiduje m.in. utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Członkami korpusu będą osoby, które posiadają bądź uzyskają w przyszłości tzw. uprawnienia kombatanckie z tytułu walki zbrojnej o niepodległość Polski. Zmiany w ustawie wprowadzają również ułatwienia w dostępie do państwowej opieki zdrowotnej dla kombatantów i ofiar represji. Świadczeniodawca będzie miał obowiązek udzielania świadczeń w dniu zgłoszenia, poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących. Jeśli nie będzie to możliwe, będzie musiał wyznaczyć inny termin, także poza kolejnością przyjęć. Nowe przepisy wprowadzają też uproszczony tryb wypłaty świadczeń pieniężnych dla kombatantów oraz ofiar represji wojennych i powojennych mieszkających za granicą. Chodzi o osoby, które dotychczas nie otrzymywały należnych im dodatkowych świadczeń pieniężnych ze względu na utrudnienia w ich wypłacie. Ponadto w myśl nowelizacji Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł udzielić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc pieniężną kombatantom oraz innym osobom uprawnionym, niezależnie od form i limitów tej pomocy określonych w ustawie. Na mocy nowych przepisów 1 września został ustanowiony Dniem Weterana Walk o Niepodległość RP. Sejm uchwalił ustawę 14 marca 2014 r. Prezydent podpisał ją 4 kwietnia br. Nowelizacja wchodzi w życie 18 maja br.

Sprawdź także

PiSsenat zbojkotował RPO

PiS zbojkotowało wystąpienie Adama Bodnara w Senacie Senatorowie PiS wyszli z sali podczas wystąpienia Adama …