Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Więcej Internetu w spółkach handlowych

Więcej Internetu w spółkach handlowych

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to kontynuacja procesu wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców,, umożliwiających im elektroniczne załatwianie spraw. Ustawa wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie.
Dotychczas w ten sposób można było zarejestrować tylko spółkę z o.o. Ponadto ustawa umożliwia dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie spółek. Zgodnie z nowelizacją, wniosek do KRS będzie mógł być potwierdzony także podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Dotychczas musiał to być bezpieczny podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Ponadto ustawa obniża opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółek, które utworzono umowami zawartymi na wzorach udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Internecie.
Opłata od wniosku o pierwszy wpis jest obniżana z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł. Sejm uchwalił ustawę 28 listopada 2014 r. , a prezydent podpisał ją 22 grudnia 2014 r.
Nowe przepisy wchodzą w życie 15 stycznia 2015 r., z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących udostępniania wzorca umowy spółki w systemie teleinformatycznym, które wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r. Dz.U. 2015 poz. 4

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …