Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Więcej kultury w areszcie

Więcej kultury w areszcie

Porucznik Anna Michalik pisze o programach readaptacji społecznej w Areszcie Śledczym w Poznaniu Realizowane programy zajęć kulturalno-oświatowych w Areszcie Śledczym w Poznaniu oparte są przeze wszystkim na modelu korekcyjnym, sportowym oraz artystycznym z wykorzystaniem różnych form oddziaływań. Wchodzące w zakresich zajęć programy są formą oddziaływania na rożne sfery funkcjonowania osadzonych celem ich lepszego uspołecznienia zarówno w warunkach penitencjarnych, jak i poza więziennych. Spośród form kulturalno-oświatowych przewidzianych przepisami prawa penitencjarnego, organizuje się szeroką gamę zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, gdzie zakładanymi rezultatami w ich realizacji jest: upowszechnienie kultury i oświaty wśród osób pozbawionych wolności, kształtowanie w skazanych postaw prospołecznych, integracja środowisk, rozpropagowanie działań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym, współpraca instytucji kultury z Służbą Więzienną oraz przełamanie barier i wzajemnej niechęci między społeczeństwem a osobami pozbawionymi wolności. W procesie resocjalizacji programy readaptacji społecznej o charakterze kulturalnym zajmują szczególną rolę. Sztuka pozwala osadzonym na odnalezienie kontaktu z własnymi emocjami, wyrażania i rozumienia uczuć. Podnosi poczucie wartości, pozwala na poznanie swoich możliwości często nieuświadomionych. Udział w takich zajęciach pomaga we wzmocnieniu samodyscypliny, systematyczności czy poczucia współodpowiedzialności. Często daje szansę na zetknięcie się z twórcami, środowiskiem artystycznym, poznanie wszelkiego rodzaju warsztatów artystycznych. Taką szansę mają osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Poznaniu i podległych mu Oddziałach Zewnętrznych, którzy w ramach programu readaptacji społecznej mogą uczestniczyć w bogatej ofercie programów resocjalizacji sprzyjających readaptacji społecznej.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …