Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Więcej praw dla podejrzanych

Więcej praw dla podejrzanych


Zaproszenie na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”

W imieniu Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuty Przywary w załączniku przesyłam zaproszenie na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.

Stworzenie wspólnych minimalnych gwarancji procesowych dla oskarżonych i podejrzanych w postępowaniu karnym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości i praw podstawowych.

W tym celu od 2009 r. Unia przyjęła szereg instrumentów dotyczących praw podejrzanych i oskarżonych. Jednocześnie badania wskazują, że zapewnienie odpowiednich gwarancji proceduralnych od pierwszych godzin zatrzymania stanowi najskuteczniejszy sposób zapobiegania torturom i innym formom niehumanitarnego traktowania.

Rzeczywiste stworzenie równego poziomu gwarancji procesowych w całej Unii i skuteczne zapobieganie torturom zależy jednak od tego, w jaki sposób instrumenty te będą implementowane i stosowane w praktyce. Ważną rolę w tym obszarze mogą odegrać krajowe instytucje ochrony praw człowieka, czyli organy niezależne od władz, a jednocześnie posiadające szeroki, ustawowy (a często także konstytucyjny) mandat w zakresie ochrony praw człowieka. W Polsce taką instytucją jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dlatego Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Biurem RPO organizuje seminarium dotyczące roli Rzecznika Praw Obywatelskich we wzmacnianiu praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych. Jednym z celów seminarium jest dyskusja na temat współpracy RPO z innymi podmiotami zainteresowanymi ochroną praw podejrzanych i oskarżonych, takimi jak samorządy prawnicze, organizacje społeczne czy akademicy.

Seminarium będzie się składało z trzech paneli: (I) prawo dostępu do adwokata, pomocy prawnej z urzędu oraz domniemanie niewinności; (II) prawo do informacji oraz prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego w postępowaniu karnym; (III) prawa osób podejrzanych i oskarżonych będących osobami wymagającymi szczególnego traktowania. Ważnym elementem seminarium będzie wspólna dyskusja nad możliwościami wzmocnienia praw podejrzanych i oskarżonych w Polsce. Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany w najbliższych dniach.

Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu, Węgierski Komitet Helsiński, Słoweński Instytut Pokoju oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Sprawiedliwość”.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailem na adres konrad.siemaszko@hfhr.pl lub telefonicznie pod numer 605 733 668.

Sprawdź także

Tęczowej Maryi cd.

List katolików z Holandii w obronie tęczowej Maryi 04 listopada 2021 Niezrozumiałe i szokujące – …