Wielka woda

Być może z uwagi na kongres prawników wielkopolskich, ale kulminacyjny szczyt wielkiej wody na Warcie, Poznań minie dopiero podczas najbliższego weekendu, a nie podczas obrad prawników. Gdy nic nie odwracało uwagi można było mówić tylko o doskonaleniu niedoskonałego prawa, chociaż głuchy pomruk wielkiej wody wciąż gdzieś tam rozbrzmiewał.

Dobre prawo nie jest wynikiem deliberacji kilku mędrców w zaciszu gabinetów- składa się na nie dorobek pokoleń, tradycja i kultura prawa, która albo się wysysa z mlekiem matki, albo zdobywa z mozołem w szkołach. Jednym z objawów szacunku dla prawa jest szacunek dla tradycji, a to nie wyraża się wyłącznie w umiłowaniem reliktów pomników prawa, ale uszanowania tradycji tej przez duże :?T?. To znaczy szacunku dla historii.
Powodzie były, są i zapewne będą. Zdawać by się mogło, ze wielka powódź z 1997 roku czegoś Polaków nauczyła. Pobożne życzenia. Tak jak w porzekadle: Polak przed i po szkodzie głupi. Wydawanie zezwoleń na budowę domów w terenie polderów i terenach zalewowych woła o pomstę do nieba. Głupota? Chyba nie. Być może procesy przeciwko tym, którzy taką zgodę wydali – coś zmieni w tej materii. Podkreślę, być może…

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …