Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wielki Brat a nasza prywatność

Wielki Brat a nasza prywatność

Konieczne jest, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, kompleksowe uregulowanie monitoringu wizyjnego w przepisach rangi ustawowej. Przyjęte rozwiązania powinny zapewnić bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, a jednocześnie uwzględniać prawo do ochrony życia prywatnego i ochronę danych osobowych. Ten złożony problem
wymaga skoordynowania prac wielu resortów, a także przeprowadzenia konsultacji społecznych. Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a ochroną prywatności obywateli w dobie rozwoju nowoczesnych technologii jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie władze publiczne.
Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie uzyskiwał zapewnienie o planowanych bądź trwających pracach legislacyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kolejnym wystąpieniu Rzecznik prosi o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym.

Sprawdź także

Sędziowie uratowali kraj

Prezydent elekt Joe Biden: „Chciałbym powiedzieć, że nikt tego nie przewidział, ale to nie jest …