Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Więzień ma prawo do aparatu słuchowego

Więzień ma prawo do aparatu słuchowego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pomaga Małgorzacie Stefaniak w sprawie, która dotyczy opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych. Pani Stefaniak cierpi na niedosłuch obustronny, jednak władze więzienne nie zapewniają jej aparatu słuchowego, który umożliwiłby kobiecie normalne funkcjonowanie w warunkach penitencjarnych. W związku z tym Małgorzata Stefaniak wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której wskazała, że odmowa zapewnienia jej aparatu słuchowego stanowi naruszenie art. 3 Konwencji, który zakazuje nieludzkiego i poniżającego traktowania. Skarżąca podkreśliła, że upośledzenie narządu słuchu utrudnia jej codzienne funkcjonowanie i kontakt z otoczeniem. Pomimo próśb kierowanych do administracji więziennej nieprzerwanie od grudnia 2010 r. skarżąca wciąż jest zdana na pomoc współosadzonych i nie może korzystać z aparatu.
?To kolejna sprawa dotycząca opieki zdrowotnej w polskich jednostkach penitencjarnych. Dotyka ona jednak szczególnie ważnego problemu, jakim są prawa osób niesłyszących i niedosłyszących? ? mówi Irmina Pacho, prawniczka HFPC i pełnomocniczka skarżącej w postępowaniu przed Trybunałem.
Wyrok w tej sprawie może mieć przełomowy charakter, jeśli Trybunał jednoznacznie wskaże, jakie warunki odbywania kary pozbawienia wolności powinno zapewnić państwo osobom niedosłyszącym lub niesłyszącym.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …