Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Więźniowie na scenie

Więźniowie na scenie

Komunikat Aresztu Śledczego w Poznaniu:

To była już szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Areszt Śledczy w Poznaniu oraz Teatr Ósmego Dnia. Współorganizatorem Centrum Kultury Zamek. Konkurs został sfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie. Ponadto przy organizacji konkursu udział wzięło szereg instytucji naukowych i artystycznych m.in. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Koło Naukowe „Dwa Światy” UAM w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Dom Trzeźwości.

W konkursie wzięło udział siedem zespołów teatralnych z całej Polski. Ponadto jedna grupa zaprezentowała spektakl w postaci nagranego wcześniej dźwięku. Zespoły przedstawiły zróżnicowany repertuar, dzięki czemu widzowie mogli oglądać przedstawienia w wersji tradycyjnej, a także współczesne interpretacje znanych adaptacji. Poza konkursem wystąpiła zaproszona przez Areszt Śledczy w Poznaniu oraz Teatr Ósmego Dnia grupa teatralna „Wikingowie”, którą tworzą osoby bezdomne z Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Szczepankowie.

Występy oceniało jury składające się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych:

Ewa Wójciak – przewodnicząca jury, aktorka Teatru Ósmego Dnia.

dr Magdalena Hasiuk- Świerzbińska –Instytut Sztuki PAN w Warszawie

prof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski- teatrolog, nauczyciel, reżyser, wydawca, tłumacz-Iprof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski – teatrolog, nauczyciel, reżyser, wydawca, tłumacznstytutem Teatru i Sztuki Mediów UAM.nstytut Teatru i Sztuki Mediów UAM.

Marcin Kowalski – Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu.

prof. em. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM.

mjr Filip Skubel – specjalista CZSW w Warszawie

Jury zauważyło, że zarówno organizacja jak i sam przebieg konkursu z roku na rok wypadają imponująco. Waga i ranga imprezy, utrwalona podczas kolejnych jej edycji, owocuje ustawicznym wzrostem poziomu sztuki teatralnej angażując coraz to większe grupy osadzonych i w związku z tym w coraz większym zakresie spełnia swoją rolę resocjalizacyjną.

Ostatniego dnia odbył się uroczysty finał konkursu, podczas którego ogłoszono werdykt oraz wręczono pamiątkowe dyplomy, statuetki i wyróżnienia. Gośćmi byli zarówno przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, współorganizatorzy, przedstawiciele Służby Więziennej, w tym płk Marceli Sauermann – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu, ppłk Bogumił Pachulski oraz dyrektorzy innych jednostek penitencjarnych, wychowawcy i opiekunowie więziennych grup teatralnych oraz rodziny uczestników konkursu.

Z uwagi na wysoki poziom prezentowany przez uczestników konkursu, jury miało nie lada wyzwanie podczas pokonkursowych obrad. Ocena spektakli przez jury tegorocznego konkursu reprezentowała się następująco:

Laureatami tegorocznego konkursu teatralnego zostały:

I miejsce: Grupa teatralna „KOREKTOR” z Zakładu Karnego w Kwidzynie w spektaklu „Zabierzcie mi nadzieję”.

II miejsce: Grupa teatralna „EPIZOD” z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp w adaptacji sztuki „Zabawa” Stanisława Mrożka.

III miejsce: Grupa teatralna „PRÓBA” z Oddziału Zewnętrznego przy ul. Nowosolskiej w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu w adaptacji sztuki „Emigranci” Stanisława Mrożka.

Wyróżnienia otrzymali:

Grupa teatralna WIDNO-KRĘGI z Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego W Opolu za autorską trawestację tekstu Williama Szekspira.

Grupa teatralna DRUGA SZANSA z Aresztu Śledczego w Opolu za świadome posługiwanie się słowem i nadanie aktualnej wymowy przedstawieniu.

Grupa teatralna IMPRO z Zakładu Karnego w Krzywańcu za brawurowe zamierzenie się z niezmiernie trudnym tematem i zbudowanie wyrazistych postaci.

Grupa teatralna BEZ PRZYPADKU z Zakładu Karnego w Gębarzewie za udany debiut i ujawnienie ogromnego potencjału komediowego.

Wyróżnienie pozakonkursowe:

Grupa teatralna JUBILO z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu za wstrząsającą interpretację tematu „Kaina i Abla” i odnalezienie oryginalnej formy zastąpienia żywej obecności oraz niezłomną postawę aktorów.

Agnieszka Bresler za wniesienie nowej jakości artystycznej do twórczości teatralnej praktykowanej w więzieniu.

Diego Pileggi za wniesienie nowej jakości artystycznej do twórczości teatralnej praktykowanej w więzieniu.

Laureaci konkursu otrzymali od organizatorów statuetki i dyplomy z pamiątkowymi nagrodami, pozostali uczestnicy obdarowani zostali pięknymi upominkami. Natomiast osoby i instytucje, które w zacny sposób wsparły organizację przeglądu uhonorowane zostały okolicznościowymi ryngrafami.

Po uroczystym wręczeniu nagród został zaprezentowany spektakl zwycięskiej grupy teatralnej „Korektor” z Zakładu Karnego w Kwidzynie w spektaklu „Zabierzcie mi nadzieję”, a następnie zaproszono wszystkich gości i aktorów na bankiet, który odbył się w foyer Sali Wielkiej CK Zamek.

Dziękujemy wszystkim naszym współorganizatorom za zaangażowanie i pomoc. Przede wszystkim największe podziękowanie należy się: Teatrowi Ósmego Dnia oraz Centrum Kultury Zamek. Bez nich teatr więzienny nie miałby swojego miejsca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu, każdemu, kto choć zaledwie dobrym słowem przyczynił się do kreowania fantastycznej atmosfery konkursu. Dziękujemy w końcu widzom za to, że byliście z nami, chcieliście zobaczyć i przekonać się, że resocjalizacja poprzez sztukę rzeczywiście istnieje.

tekst: por. Anna Michalik / ppor. Mariusz Szymański

zdjęcia: Arkadiusz Michalak

Od 1 do 5 kwietnia w Poznaniu odbywał się VI Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej, którego organizatorem były: Areszt Śledczy w Poznaniu i Teatr Ósmego Dnia.

Wygrał zespół „Korektor” z Zakładu Karnego w Kwidzyniu. Grupa teatralna EPIZOD, z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim,za spektkal pt. „Zabawa” Sławomira Mrożka, otrzymała II miejsce. Gratulujemy laureatom i ufamy, że ich nowe zainteresowania i tak bezpośredni kontakt ze sztuką, przyniosą dobre owoce.

Organizatorem konkursu jest Areszt Śledczy w Poznaniu i Teatr Ósmego Dnia. Konkurs jest skierowany do wszystkich skazanych w polskich zakładach penitencjarnych. Celem wydarzenia jest zainteresowanie jednostek penitencjarnych twórczością teatralną osób pozbawionych wolności i zachęcenie ich do spróbowania własnych sił w tej ciekawej, ale i trudnej zarazem dziedzinie sztuki. Konkurs ma charakter innowacyjny, który pozwala wnieść nowe treści oraz rozwiązania do obecnie funkcjonującego systemu penitencjarnego. Do udziału w konkursie zgłosiło się dotychczas 9 grup teatralnych z całej Polski. Poznań reprezentować będzie w tym roku grupa teatralna „Próba”, wywodząca się z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu, laureat ubiegłorocznego konkursu. Poza konursem w wydarzeniu weźmie też udział grupa teatralna „Wikingowie”, której aktorami są osoby bezdomne. W chwili obecnej trwają próby, dokonywane są ostatnie poprawki w scenariuszach.

1.04 2019 r. Centrum Kultury Zamek (otwarcie i spektakle) Sala Wielka godz. 16:15-16:55 Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu „Widno-Kręgi” godz. 17:15-17:55 Areszt Śledczy w Opolu „Druga szansa” godz. 18:15-18:55 Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim „Epizod”
2019 r. Teatr Ósmego Dnia (spektakle) godz. 16:10-17:00 grupa pozakonkursowa, w której aktorami są bezdomni z Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu „Wikingowie” godz. 17:20-18:10 Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu „Jubilo”
2019 r. Teatr Ósmego Dnia (spektakle) godz. 16:10-17:10 Zakład Karny w Krzywańcu „Impro” godz. 17:30-18:20 Zakład Karny w Kwidzynie „Korektor”
2019 r. Teatr Ósmego Dnia (spektakle) godz. 16:10-16:55 Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie „Nadzieja” godz. 17:20-18:10 Zakład Karny w Gębarzewie „Bez przypadku” godz. 18:30-19:15 Oddział Zewnętrzny przy uL Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu

Konkurs jest skierowany do wszystkich skazanych w polskich zakładach penitencjarnych. Celem wydarzenia jest zainteresowanie jednostek penitencjarnych twórczością teatralną osób pozbawionych wolności i zachęcenie ich do spróbowania własnych sił w tej ciekawej, ale i trudnej zarazem dziedzinie sztuki. Konkurs ma charakter innowacyjny, który pozwala wnieść nowe treści oraz rozwiązania do obecnie funkcjonującego systemu penitencjarnego. Do udziału w konkursie zgłosiło się dotychczas 9 grup teatralnych z całej Polski. Poznań reprezentować będzie w tym roku grupa teatralna „Próba”, wywodząca się z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu, laureat ubiegłorocznego konkursu.

Poza konkursem w wydarzeniu weźmie też udział grupa teatralna „Wikingowie”, której aktorami są osoby bezdomne.

Sprawdź także

Europa wyklucza neo-KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu z szeregów stowarzyszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. …