Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Więźniowie usypią wały

Więźniowie usypią wały

Nastąpiło porozumienie Służby Więziennej oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Współpraca w zakresie zatrudniania skazanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na rzecz ochrony przeciwpowodziowej ? to główny cel podpisanego Porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej. – Najlepszą resocjalizacją jest praca. Osadzeni są tam, gdzie społeczeństwo ich potrzebuje ? powiedział w trakcie uroczystości Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Ubiegłoroczne powodzie, po raz kolejny, wyraźnie pokazały, jak pożyteczna społecznie jest pomoc więźniów przy zapobieganiu powodziom oraz przy usuwaniu ich skutków. W najtrudniejszym okresie majowych powodzi, w umacnianie wałów i niesienie pomocy ofiarom powodzi zaangażowanych było ponad 6000 tysięcy więźniów i 1600 funkcjonariusze Służby Więziennej z różnych części Polski – dodał. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na pracowników pracujących przy utrzymaniu we właściwym stanie urządzeń hydrotechnicznych zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom miejscowości zagrożonych powodziami podjęto decyzję o nawiązaniu stałej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej a Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej.
W pierwszym okresie współpracy więźniowie będą wykonywać prace polegające przede wszystkim na porządkowaniu terenów położonych między wałami rzek. Usuwać będą zbędne drzewa i krzewy, które nadmiernie się rozrastając blokują swobodny przepływ wody i mogą powodować jej spiętrzenia, a w konsekwencji lokalne powodzie.
Porozumienie zawarte pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej doskonale wpisuje się w podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną działania w zakresie uspołecznienia wykonywania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …