Najnowsze informacje
Ładowarki emu.energy
Strona główna / Listy / Wiosenne seminaria UIA

Wiosenne seminaria UIA

Union Internationale des Avocats (UIA) zaprasza do udziału w następujących wydarzeniach:
Seminarium „Foreign Investment & Investment in Real Estate” – organizowanym w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w Sofii.
Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest umożliwienie swobodnego przepływu osób, towarów i kapitału oraz stworzenie prawdziwych gwarancji dla tego swobodnego przepływu. Ten cel jest nadal aktualny i jego osiągnięcie jest jednym z warunków wstępnych rozwoju UE i każdego kraju członkowskiego. W czasach globalizacji nowoczesnej gospodarki, rozwój gospodarek narodowych w izolacji, tylko w granicach terytorialnych państwa, nie może zapewnić niezbędnego i oczekiwanego przez ludzi standardu życia, dlatego Unia Europejska i każde państwo członkowskie podejmują wysiłki by stworzyć warunki niezbędne do przyciągania inwestycji zagranicznych poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska do stymulowania i ułatwiania inwestycji. Celem seminarium w Sofii jest poznanie bułgarskich i zagranicznych prawników, konsultujących firmy inwestujące w różnych krajach wewnątrz i poza UE, którzy podzielą się swoim doświadczeniem. Natomiast druga część seminarium będzie poświęcona przede wszystkim inwestycjom w nieruchomości. Wykładowcami seminarium będą prawnicy m.in. z Hiszpanii, Grecji, Brazylii i Bułgarii.

Seminarium „Mediation as Investment in Modern Justice” – organizowanym w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. w Bejrucie.
Skuteczność, niski koszt i szybkość sprawiły, że mediacja okazała się skutecznym środkiem rozstrzygania sporów. Mediacja coraz częściej postrzegana jest jako instrument nowoczesnego rozstrzygania sporów. Większość centrów arbitrażowych oferuje obecnie usługi mediacyjne. Jak wskazują organizatorzy, celem seminarium będzie pokazanie różnych sposobów mediacji i lepsze zrozumienie możliwości jakie daje mediacja.

Seminarium „Drafting International Contracts – Trumps and Traps in International Sales, Agency and Distributorship” – organizowanym w dniach 24-25 maja 2019 r. w Hamburgu.
Sprzedaż produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla prawie każdego biznesu, a działania sprzedażowe i promocyjne często wymagają udziału agentów, dystrybutorów i innych pośredników. Dotyczy to nie tylko sprzedaży i promocji na poziomie krajowym, ale jeszcze bardziej na poziomie międzynarodowym.W ten sposób firmy stają przed nowymi kwestiami dotyczącymi negocjowania i opracowywania umów międzynarodowych. Nawet na wspólnym rynku, jakim jest Unia Europejska, prawo różni się w zależności od kraju. Seminarium zorganizowanym w Hamburgu, przeanalizowane zostaną podstawowe kwestie związane z umowami transgranicznymi.
Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas seminarium będą:
Międzynarodowe umowy sprzedaży:

 • Ogólne warunki sprzedaży i negocjacji odpowiednich klauzul
 • Klauzule dotyczące dostawy, formuły handlowe
 • Niezgodność
 • Ograniczenie odpowiedzialności
 • Arbitraż
 • Umowa o wyborze sądu na mocy rozporządzenia UE 1215/2012
  Umowy agencyjne i dystrybucyjne:
 • Ochrona agentów w UE
 • Klauzule wyłączności i zakazu konkurencji
 • Ostatnie tendencje w zakresie odszkodowania
 • Unijne przepisy antymonopolowe

Seminarium „The Death of Transaction”, organizowanym w dniach 30-31 maja 2019 r. w Londynie.
Interaktywne seminarium w Londynie, podczas którego na podstawie case study zostanie omówione zagadnienie sporu umownego (contractual dispute). Prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami z różnych jurysdykcji.
Istnieje możliwość rejestracji online poprzez stronę www.uianet.org

Sprawdź także

Złota Waga dla T. Skorego

Tegorocznym laureatem Złotej Wagi – nagrody przyznawanej od 2005 roku przez Adwokaturę Polską dziennikarzom – …