Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wołanie sędziów na puszczy

Wołanie sędziów na puszczy

Uzupełnienie komunikatu z 28 lutego 2019 r.
4 marca 2019 r.
Na prośbę pana prezesa Stanisława Zabłockiego, w uzupełnieniu komunikatu z dnia 28 lutego 2019 r. informujemy, że stwierdzenie o sędziach „dublerach” w Sądzie Najwyższym nie tylko było prostowane przez Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego, ale też sformułowania takiego nigdy nie użył również pan sędzia Stanisław Zabłocki, Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Karnej.
W szczególności, określenia takiego nie zawiera jego oświadczenie, skierowane w dniu 18 lutego 2019 r. na ręce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, o zamiarze przejścia w stan spoczynku. W oświadczeniu tym jest mowa jedynie o tym, że – cyt. „zrealizowanie obowiązku, którym obciążony został prezes Izby w znowelizowanym § 15 ust. 2 pkt 3a w zw. z § 83a Rozporządzenia, przed ostatecznym zakończeniem spraw, w których status niektórych osób został poddany wyjaśnieniu w trybie procesowym (między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej), byłoby dla mnie zbyt trudne do wykonania, z uwagi na przywiązanie do potrzeby szanowania orzeczeń innych sądów”, a nie ma w nim mowy, tak jak nie ma o tym mowy we wszystkich wcześniejszych wypowiedziach pana prezesa Stanisława Zabłockiego, o sędziach „dublerach”, jakby mogło to wynikać z treści rozmowy przeprowadzonej w „Sygnałach dnia” 28 lutego 2019 r. przez pana redaktora Piotra Goćka z panem ministrem Pawłem Muchą.
Nieodpowiedzialne przeinaczenie słów pana prezesa Stanisława Zabłockiego, dokonane przez autorkę materiału, który ukazał się w dniu 19 lutego 2019 r na portalu internetowym Wirtualnej Polski (na to źródło powołuje się pan minister Paweł Mucha), nie upoważnia nikogo do powielania tak przeinaczonej wypowiedzi i opierania argumentacji na sformułowaniu, które nigdy przez pana prezesa nie zostało użyte. Tym bardziej, że we wszystkich innych źródłach medialnych, a także w oficjalnym komunikacie Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego, zamieszczonym w dniu 18 lutego 2019 r. na stronie Sądu Najwyższego, słowa prezesa Stanisława Zabłockiego zostały przekazane precyzyjnie.
Informujemy także, że w związku z oświadczeniem z dnia 18 lutego 2019 r. pan prezes Stanisław Zabłocki nie rozmawiał z żadnym z dziennikarzy i nie udzielał jakichkolwiek dodatkowych wypowiedzi, w tym także autorce materiału zamieszczonego na portalu internetowym Wirtualnej Polski.

Przypomnienie komunikatu Rzecznika SN w związku z zarzutami dot. braku reakcji na sformułowania o sędziach „dublerach” w Sądzie Najwyższym
28 lutego 2019 r.
W dniu dzisiejszym zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pan Paweł Mucha na antenie Polskiego Radia stwierdził, że Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego nie prostował sformułowań o sędziach „dublerach” w Sądzie Najwyższym.
Uprzejmie przypominamy, że właśnie w związku z nieuprawnionym stosowaniem tego określenia przez media wobec nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego, Rzecznik Prasowy SN sędzia Michał Laskowski wydał komunikat w dniu 14 listopada 2018 r. W tym celu zwołana była również konferencja prasowa.
W komunikacie tym Rzecznik SN wprost stwierdził, że nie ma podstaw do używania terminu „dublerzy” w odniesieniu do nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego, a wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, którzy trafili do służby sędziowskiej wskutek zakończonych do tej pory procedur konkursowych objęli stanowiska wolne lub nowe. Status tych sędziów nie jest kwestionowany z powodu tego, że zajęli stanowisko innego sędziego, ale z powodu wątpliwości dot. prawidłowości obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

Sprawdź także

Bohaterowie, ale nieletni

Statusu osoby represjonowanej z powodów politycznych w PRL generalnie nie mogą uzyskać ci, którzy prowadzili …