Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wpłynęło 28 protestów wyborczych

Wpłynęło 28 protestów wyborczych

Do dnia 4 listopada 2015 r. (godz. 16.00) do Sądu Najwyższego wpłynęło 28 protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Protesty wnosi się do Sądu Najwyższego na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Protest wniesiony
przed dniem ogłoszenia wyników wyborów przez PKW w Dzienniku Ustaw jest traktowany jako przedwczesny i sąd pozostawia taki protest bez dalszego biegu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …