Strona główna / Aktualności / Wręczono Nagrody Obywatelskie PE

Wręczono Nagrody Obywatelskie PE

Komitet Obrony Demokracji został we wtorek uhonorowany Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego. W tym roku wśród polskich laureatów nagrody PE jest też poznańska pielęgniarka, uczestniczka wydarzeń Czerwca’56, Aleksandra Banasiak, której kandydaturę zgłosiła posłanka do PE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Liderowi KOD Mateuszowi Kijowskiemu
nagrodę wręczyła posłanka do PE Róża Thun. Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 r. dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. W tym roku nagrodę przyznano pięćdziesięciu osobom i organizacjom w Unii Europejskiej. We wtorek w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla KOD. Thun, która nominowała KOD do tej nagrody, uzasadniając jej przyznanie mówiła, że Komitet „skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich”. „Zaledwie w 5 miesięcy stał się rozpoznawalny w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych. Jest to największy ruch obywatelski, od kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1989 r.” – mówiła. Dodała, że KOD „w pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy”. „Jest to niespotykana wcześniej na tak masową skalę organizacja, która krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich” – podkreślił. Thun oceniła, że w Polsce nastały „trudne czasy”. „Uważam, że jesteśmy w czasach dla Polski niezwykle ponurych. Społeczeństwo jest tak podzielone (…), jesteśmy teraz w czasach, kiedy rozgrzewane są nacjonalistyczne emocje, a ci, którzy nie płyną z tymi emocjami, są zdrajcami” – stwierdziła. „Jesteśmy w czasie pustych obietnic, planów niezwykle niebezpiecznych, kompletnie niedorzecznych. Jesteśmy w czasie, kiedy rząd odsuwa nas na margines UE. W tym czasie powstał ruch społeczny, który spowodował, że wtedy, gdy flaga UE znikła z urzędów, pokazała się w ogromnej ilości na ulicach miast” – dodała. Thun podkreślała, że KOD gromadzi tysiące ludzi dobrej woli. „Po każdym marszu czy wiecu KOD-u rozchodzimy się naładowani radością i energią w tych ponurach czasach” – mówiła. Zwracała też uwagę, że KOD „ratuje nasz wizerunek wśród naszych najważniejszych partnerów, wśród obywateli i polityków innych krajów demokratycznych”. „To niezwykle ważne, aby oni nie stracili dla nas serca i zainteresowania; aby nie stracili do nas resztek sympatii” – powiedziała. Kijowski odbierając nagrodę podkreślał, że KOD „walczy o najważniejsze wartości”. „O to, co najdroższego możemy mieć jako naród, jako społeczeństwo. Walczymy o to z uśmiechem dlatego, że jesteśmy razem i że jest nas tak wielu, i dlatego, że to nam daje nadzieję. Nadzieję na to, że zwycięstwo przyjdzie niedługo” – mówił. „Nasze zwycięstwo będzie zwycięstwem Polski i zwycięstwem najważniejszych wartości: wolności, równości i demokracji, czyli tak naprawdę tego wszystkiego, co zawiera się w słowie – tak ważnym dla Polaków – solidarność” – dodał.
W tym roku wśród polskich laureatów nagrody PE jest też poznańska pielęgniarka, uczestniczka wydarzeń Czerwca’56, Aleksandra Banasiak, której kandydaturę zgłosiła posłanka do PE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. „Aleksandra Banasiak to aktywna uczestniczka wydarzeń Poznańskiego Czerwca, które były jednymi z pierwszych buntów społecznych otwierających drogę do obalenia komunizmu w Polsce i Europie” – wskazano w uzasadnieniu. „28 czerwca 1956 roku jako młoda, 21-letnia pielęgniarka ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, pierwsza wyszła na ulicę, by opatrzyć, rannych w wyniku starć, robotników. Wśród świszczących kul uratowała wielu demonstrantów. Sama została ranna” – dodano. Laureatem nagrody został też Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, nominowany przez posłankę do PE Lidię Geringer de Oedenberg. Celem działalności Funduszu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie gmin Masywu Śnieżnika, „poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: edukacji, kultury, zdrowia, sportu, ochrony środowiska, demokracji, tolerancji i współpracy transgranicznej”. „Dbając o dobro wspólne działacze Funduszu dbają o rozwój społeczności lokalnej, poprzez wprowadzanie dobrych praktyk dostarczają innowacyjnych rozwiązań i umacniają kapitał społeczny, ludzki i materialny” – napisano w uzasadnieniu. Jak podaje PE laureatami Nagrody Obywatelskiej mogą zostać „obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje”, a każdy deputowany PE ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje się za: promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi; ułatwianie transgranicznej lub ponadnarodowej współpracy w ramach UE; codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Europejskiej.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …