Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / WSA przyznał adwokata z urzędu

WSA przyznał adwokata z urzędu

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ? Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi K.W. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu. Chodzi o odmowę umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek. WSA postanowił ustanowić dla K. W. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Zgodnie z przepisem art. 246 §1 pkt. 2 P.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Z informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji. Obecnie nie uzyskuje on żadnych dochodów i utrzymuje się z dochodów matki oraz świadczeń z pomocy społecznej oraz pomocy żywnościowej z C. Taka sytuacja uniemożliwia wnioskodawcy pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pełnomocnika z wyboru. W efekcie oznacza to, że jego sytuacja nie pozwala na poniesienie pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego. Należy zatem przyjąć, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest w pełni uzasadniony.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …