Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Wspierają tylko swoich

Wspierają tylko swoich

Miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości na całkowicie nieuzasadnione zadania, marginalizacja podstawowych celów funduszu oraz dotowanie organizacji bez doświadczenia. To niektóre z ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli, do których dotarło OKO.press. NIK potwierdziła wiele rażących nieprawidłowości w Funduszu, które ujawnia od roku portal OKO.press.
Najwyższa Izba Kontroli, w ramach corocznej analizy wykonania budżetu państwa, przeprowadziła kilkaset kontroli instytucji, które wydają publiczne pieniądze. Badanie objęło także Fundusz Sprawiedliwości, nadzorowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę.

Fundusz przyznaje dotacje organizacjom i innym podmiotom (w 2018 roku ponad 106 mln zł). Oficjalnie pieniądze idą przede wszystkim na pomoc ofiarom przestępstw.

OKO.press jako pierwsze dotarło do wyników kontroli przeprowadzonej w Funduszu Sprawiedliwości przez NIK. Dla ministra Ziobry są one miażdżące. Więcej na OKO.press

ODPOWIEDŹ RESORTU

Ministerstwo Sprawiedliwości w przesłanym Business Insider Polska oświadczeniu ostro skomentowało raport NIK. „Najwyższa Izba Kontroli pod kierownictwem Krzysztofa Kwiatkowskiego ma szansę zapisać się w księdze rekordów Guinessa pod hasłem >>najbardziej absurdalna kontrola na świecie<<„ – możemy w nim przeczytać.

Resort w oświadczeniu przede wszystkim odnosi się do kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć”. W trzech punktach odpiera zarzuty NIK:

1. „NIK chyba jako jedyny w Polsce nie widzi uzasadnienia dla poprawy widoczności pieszych, zwłaszcza dzieci, na polskich drogach” – uważa MS. Wytyka, że Izba zakwestionowała kampanię społeczną „Dobrze Cię widzieć”, której celem jest ochrona najmłodszych przed wypadkami na drogach.

W
 ramach tego programu, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, 
wręczono kamizelki odblaskowe 3 milionom dzieci ze wszystkich szkół 
podstawowych w całej Polsce. To pierwsza tego typu kompleksowa, 
ogólnopolska akcja społeczna zwiększająca bezpieczeństwo dzieci na 
drogach

– przekonuje resort.

Zdaniem MS, podważenie przez NIK tego przedsięwzięcia z powodu braku „analiz, które obrazowałyby faktyczny wpływ akcji profilaktycznych na stan bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” jest kuriozalne.

2. Resort Zbigniewa Ziobry uważa, że równie absurdalne jest stwierdzenie, ujęte w wystąpieniu pokontrolnym NIK, że termin dostarczenia kamizelek w okresie zimowym „stwarza ryzyko niewłaściwego wykorzystania materiałów”.

Izba
 znów kwestionuje coś, co dla wszystkich jest oczywiste. W zimie, gdy 
zmrok zapada już we wczesnych godzinach popołudniowych, przemieszczające
 się dzieci są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo wynikające ze 
zdarzeń komunikacyjnych

– tłumaczy resort.

3. MS uważa ponadto, że zastrzeżenia NIK dot. kampanii „Dobrze Cię widzieć” są wewnętrznie sprzeczne.

Z
 jednej strony kontrolerzy podważają zasadność przeprowadzenia akcji 
rozdawania kamizelek odblaskowych, bo rzekomo nie mają dowodów, że 
kamizelka może uratować życie dziecku na drodze. A z drugiej strony 
wskazują, że działania te są powieleniem podobnej akcji przeprowadzonej 
przez policję, co do której sensu NIK jednak zastrzeżeń nie zgłasza

– napisano. Resort podkreślił, że NIK „pomija przy tym bardzo istotny fakt, że policyjne akcje tego typu mają jedynie lokalny, bardzo ograniczony zakres i nie obejmują wszystkich uczniów”.

NIK w odpowiedzi przesłanej Business Insider Polska przekazał, że pełen raport zostanie opublikowany na stronie Izby „w dniu, w którym Prezes NIK przedstawi w Sejmie dokument – Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r.”. Wystąpienie Prezesa NIK będzie najprawdopodobniej na ostatnim lipcowym posiedzeniu Sejmu.


Sprawdź także

Polskie Watergate

Odwołanie zastępcy ministra Zbigniewa Ziobry, wbrew temu, co mówi premier, sprawy nie kończy. Wręcz przeciwnie, …