Finansowanie pomostowe

Współpraca AŚ z UA

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu płk Jacek Wiśniewski wraz z z-cą kierownika działu penitencjarnego kpt. Mariuszem Sasem, wychowawcą kpt. Małgorzatą Tyrakowską oraz wychowawcą ppor. Anną Michalik, 5 marca 2014 roku odwiedzili Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Podczas spotkania podpisano porozumienia o współpracy aresztu
z Wydziałem Edukacji Artystycznej UA w Poznaniu reprezentowanym przez dziekana WEA UA prof. Joannę Imielską. Porozumienie zostało zawarte w obecności prorektora ds. studenckich prof. Jacka Adamczaka.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …