Strona główna / Aktualności / Współpraca prawna UE-USA

Współpraca prawna UE-USA

W dniach 8 – 9 października 2015 roku w siedzibie Eurojustu w Hadze odbyło się organizowane przez Komisję Europejską i Eurojust we współpracy z władzami USA seminarium dotyczące stosowania umów o wzajemnej pomocy prawnej oraz o ekstradycji zawartych przez Unię Europejską ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W seminariumuczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Eurojustu oraz Departamentu Sprawiedliwości USA. Stronę polską reprezentowali prokurator Cezary Kłos z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej oraz prokurator Jerzy Iwanicki ? asystent polskiego przedstawiciela krajowego w Eurojust. W czasie seminarium zostały omawiane sposoby usprawnienia wzajemnej współpracy poprzez efektywne wykorzystanie wyżej wymienionych umów w praktyce oraz wymieniono opinie dotyczące dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie. Tematy sesji dotyczyły:
• zabezpieczania, uzyskiwania i dopuszczalności dowodów elektronicznych,
• przepadku, odzyskiwania mienia, przekazywania mienia za granicę,
• ekstradycji,
• przeglądu stanu zaawansowania stosowania wyżej wymienionych umów między UE a USA w zakresie wspólnych zespołów śledczych, wymiany informacji bankowych, wideokonferencji,
• standardów w zakresie uzyskiwania dowodów, uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, wnioskowania o informacje bankowe i przekazywania takich informacji,
• pomocy Eurojustu w opracowywaniu wniosków o udzielenie pomocy prawnej.
Podczas spotkania omówiono także podstawowe problemy pojawiające się we współpracy państw członkowskich UE z władzami USA, w szczególności dotyczące kategorii spraw określanych przez stronę amerykańską jako ?de minimis? oraz spraw związanych z naruszaniem szeroko pojętej wolności słowa. Uczestnicy seminarium uznali za celowe dalsze rozszerzanie współpracy prawnej między państwami członkowskimi UE i USA, czemu sprzyjać ma rozwijanie wzajemnych dróg komunikacji i wymiany informacji, jak również identyfikacja problemów dotyczących przede wszystkim tworzenia wspólnych zespołów śledczych, uzyskiwania informacji bankowych i zamrażania mienia, w celu znalezienia metod ich rozwiązania.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …