Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wstępne wyniki egzaminów prawniczych

Wstępne wyniki egzaminów prawniczych

Komisje Egzaminacyjne sprawdzają prace egzaminacyjne zdających, którzy w dniach 19?21 marca 2014 r. przystąpili do egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Z dotychczasowych danych ogłoszonych przez 14 spośród 78 Komisji Egzaminacyjnych, które przeprowadziły egzamin adwokacki oraz radcowski wynika, że egzamin zdało
86% kandydatów na adwokatów i 71% kandydatów na radców prawnych.
Rezultaty egzaminu adwokackiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 47 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 89% zdających, w Gdańsku (nr 2) do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 79% zdających, w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 82% zdających, w Rzeszowie do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 63 osoby, tj. około 95% zdających, we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 78% zdających, we Wrocławiu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 60 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 55 osób, tj. około 92% zdających.
Na podstawie dotychczas uzyskanych danych można ocenić, że zdającym egzamin adwokacki najmniej problemów sprawiło rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego. Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadań z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Wyniki egzaminu adwokackiego w pozostałych komisjach zostaną ogłoszone do 30 kwietnia br.
W odniesieniu do egzaminu radcowskiego, wyniki egzaminu ogłosiły dotychczas komisje egzaminacyjne: w Białymstoku do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 37 osób, tj. około 64% zdających, w Białymstoku (nr 2) do egzaminu przystąpiło 57 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 34 osoby, tj. około 60% zdających, w Koszalinie do egzaminu przystąpiło 28 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby, tj. około 79% zdających, w Lublinie do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 61 osób, tj. około 86% zdających, w Lublinie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 81% zdających, w Wałbrzychudo egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 72% zdających, we Wrocławiu (nr 4) do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj. około 61% zdających, w Zielonej Górze do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 26 osób, tj. około 63% zdających. Z dotychczasowych danych wynika, że najwięcej ocen niedostatecznych komisje egzaminacyjne wystawiły z prac z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
Najłatwiejszym dla zdających okazało się zadanie z zakresu prawa administracyjnego. Wyniki egzaminu radcowskiego w pozostałych komisjach zostaną ogłoszone do 9 maja br. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, egzaminy adwokacki i radcowski nie obejmowały już części testowej. Egzaminy te składają się z czterech części pisemnych (zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego). Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Policja może, ale nie musi bić

Po ogłoszeniu tzw. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ponownie …