Finansowanie pomostowe

Wszystko o mediacji

Na stronie www.mediacja.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło nową stronę internetową o MEDIACJI, gdzie będzie można znaleźć zarówno ogólne informacje o istocie mediacji, jak również informacje o konferencjach, spotkaniach i kampaniach organizowanych przez MS. Strona internetowa została utworzona w ramach projektu
?Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów?, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych i funkcjonuje pod adresem: www.mediacja.gov.pl.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …