Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Liczy się każdy głos

Liczy się każdy głos

Europa jest na rozdrożu. Tegoroczne wybory parlamentarne w Polsce oraz coraz bliższe, majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, mogą zmienić kierunek, w którym dotychczas zmierzał nasz region.

Nasz głos ma znaczenie! W czasach, gdy niektórzy politycy posługują się strachem, nienawiścią i uprzedzeniami, fałszują obraz uchodźców, którzy szukają bezpieczeństwa, wzniecają nienawiść wobec mniejszości – wielu z nas niepokoi się tym, co przyniesie przyszłość.

Mimo to, jest też nadzieja, że oddając swój głos i domagając się bardziej sprawiedliwej Polski i Europy dla wszystkich, możemy zmienić ten kierunek. W całej Europie ludzie łączą się w grupach, społecznościach i narodach, by razem oddolnie budować społeczeństwa, w jakich chcą żyć: oparte na uczciwości, szacunku, w których ludzie są traktowani równo i solidaryzują się ze sobą udzielając sobie wsparcia.

Wzywamy wszystkich liderów i kandydatów w tych zbliżających się polskich i europejskich wyborach do zmiany kierunku polityki – ze strachu w stronę nadziei. Chcemy, by zobowiązali się do tworzenia Polski i Europy, w których wszyscy korzystają z praw człowieka. A jeśli zostaną wybrani, by wypełnili te obietnice.

Wszyscy jesteśmy różni, wszyscy jesteśmy wyjątkowi, a jednocześnie równi. Nikt z nas nie powinien być pozostawiony bez wsparcia czy wykluczony ze społeczeństwa, z powodu tego kim jest bądź skąd pochodzi.

Widzimy jednak polityków wzniecających nienawiść i strach, rządzących, którzy chcą uciszyć pokojowych aktywistów i kreują fałszywy obraz uchodźców – ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy i w innym miejscu szukają bezpieczeństwa. Wielu z nas podziela opinię, że Europa i Polska zmierzają w złym kierunku.

Żeby to zmienić, musimy razem zabrać głos. Wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory w Polsce, odbywające się kolejno: w maju i październiku tego roku, dają nam wyjątkową okazję, żeby nas usłyszano.

Dlatego Twój głos jest tak ważny!

Razem możemy nagłośnić sprawy, które chcemy zmienić, możemy żądać od polityków starających się o nasze poparcie, by działali na rzecz Polski i Europy, w których:

wszyscy możemy żyć wolni od nienawiści, przemocy i opresji; być traktowani sprawiedliwie, decydować o naszym ciele i życiu;
wszyscy możemy zadbać o siebie i nasze rodziny w godny sposób; w których polityka społeczno-ekonomiczna państw nie pozostawia nikogo bez wsparcia i nie wyklucza nikogo ze społeczeństwa;
wszyscy możemy swobodnie kochać kogo chcemy; pokojowo protestować bez obawy przed odwetem; mieć dostęp do wolnych mediów i uzyskać sprawiedliwy wyrok w niezależnych sądach;
zapewniamy ochronę ludziom, którzy nie mogą wrócić do swoich domów z powodu prześladowań, zmian klimatycznych czy ubóstwa.

Sprawdź także

768-lecie św. Ivo

W czerwcu 1347 papież Klemens VI ogłosił Iwa świętym. Patronuje Bretanii i prawnikom. Uznawany jest …