Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wybór w atmosferze skandalu

Wybór w atmosferze skandalu

Oto stanowisko koalicji organizacji pozarządowych realizujących od 2006 r. Obywatelski Monitoring Wyborów Sędziów TK. Realizując nasz obowiązek informowania opinii publicznej zwracamy uwagę na kilka kwestii związanych z wyborem Zbigniewa Jędrzejewskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego: I. Kandydat
nie odpowiedział na zaproszenie do udziału w monitoringu Przedstawiciele Koalicji realizującej Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów TK wystosowali list do Z. Jędrzejewskiego, w którym przybliżyli ideę monitoringu oraz poprosili o wypełnienie kwestionariusza, na podstawie którego opracowany i upubliczniony zostałby profil Kandydata. Zaproszenie do udziału w monitoringu pozostało bez odpowiedzi.
II. Kandydat nie udzielił odpowiedzi na pytania posłów Za pewnego rodzaju krok wstecz wobec wypracowanej na przestrzeni lat praktyki należy uznać fakt, że Kandydat nie udzielił odpowiedzi na pytania posłów podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
III. Głosowanie nad wyborem sędziego TK odbyło się w atmosferze niegodnej tej procedury Podczas głosowania 14 kwietnia br. w Sejmie doszło do złamania wypracowanych standardów dotyczących głosowań ? ostatecznie prawidłowość procedury głosowania jest kwestionowana przez posłów opozycji.
Stoimy na stanowisku, że wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie może przebiegać w atmosferze deprecjonującej tę procedurę. Wyrażamy nadzieję, że podczas przyszłych wyborów w pełni umożliwione zostanie przez decydentów przeprowadzenie debaty publicznej nad kandydaturami ? nie tylko poprzez możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane pytania podczas wysłuchania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale również podczas otwartych debat organizowanych przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Spełnienie powyższych warunków możliwe będzie nie tylko dzięki postawie kandydatów, ale również takiemu ułożeniu kalendarza wyborów, który pozwoli organizacjom pozarządowym przygotować takie spotkania.
Łukasz Bojarski, INPRIS Zbigniew Lasocik, Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …