Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wybory z udziałem skazanych

Wybory z udziałem skazanych

W skargach kierowanych do Biura RPO osoby pozbawione wolności wskazują na poważne trudności w udziale w wyborach (samorządowych, Prezydenta RP), a także w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Zgodnie z konstytucyjną zasadą powszechności wyborów państwo ma obowiązek umożliwienia udziału w głosowaniuwszystkim uprawnionym. W ocenie RPO, fakt przebywania w zakładzie karnym, czy areszcie śledczym, nie może powodować ograniczeń w korzystaniu z czynnego prawa wyborczego przez osoby posiadające pełnię praw publicznych.
Rzecznik podjął postępowanie wyjaśniające w każdej ze spraw zgłoszonych przez osoby pozbawione wolności i stwierdził, że przyczyną występowania barier w dostępie osób osadzonych do wyborów i referendum jest przede wszystkim niedostosowany system prawa wyborczego, w tym m.in. procedury związane z funkcjonowaniem rejestrów i spisów wyborców, a także z oddawaniem głosu.
Istotną kwestią jest także brak właściwej informacji dla osadzonych o ich prawach wyborczych i kwestiach organizacyjnych związanych z głosowaniem. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podjęcia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej rozbudowanych działań informacyjnych związanych z prawami wyborczymi osadzonych i kwestiami procedur oddawania głosu.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …